Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Voorschriften begraven op eigen grond


29 augustus 2012

Vraag nummer: 28898

Beste heer,
Er is bij onze gemeente de vraag gesteld of er begraven kan worden op eigen grond. Nu weet ik dat de gemeenteraad een besluit moet nemen voor grondaanwijzing. (art 40 Wlb) en dat er een verzoek gedaan moet worden aan B&W (art 41 Wlb). Wanneer dit positief is en aan de wettelijke voorschriften Art 5/6 Bwlb is voldaan zou er begraven kunnen worden. Kunt u mij vertellen aan welke verdere voorschriften er nog meer rekening mee gehouden moet worden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zijn geen verdere voorschriften om rekening mee te houden.
De voorschriften van het Besluit op de lijkbezorging (Blb) hoeven niet in de voorwaarden van de gemeente opgenomen te worden; de nieuwe begraafplaatshouder is daar natuurlijk sowieso al aan gebonden.

Als de begraafplaats enige omvang krijgt, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Als het om een plek van enkele vierkante meters voor enkele graven gaat, hoeft dat volgens jurisprudentie niet.

Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE