Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzoek begraven op eigen grond afgewezen.


24 februari 2006

Vraag nummer: 4300  (oude nummer: 7577)

Geachte heer van der Putten,

Op 24 december 2004 heb ik een verzoek tot toestemming voor het aanleggen van een bijzondere begraafplaats art. 40 WLD aan de Gemeenteraad van Haren (Gr) gedaan.

Beknopte gegevens aanvraag :
*Landgoed/boerderij met huiskavel van 8 ha.
*Gelegen in de EHS reservaatsgebied
*Door functieverandering van het perceel van agrarisch naar natuur wordt een zgn. kwalitatieve verplichting aangegaan met de staat der Nederlanden (30 jaar)*Geen bebouwing in de directe nabijheid
*Voor de aanleg zal gebruik worden gemaakt van een grafkelder

In haar vergadering van 30 januari 2006 heeft de Raad het verzoek afgewezen en ingestemd met het voorstel van BW.
Voorstel BW - "Het verzoek af te wijzen op grond van het door uw Raad op 23 februari 2004 vastgestelde beleidskader"
= de inspectierichtlijn lijkbezorging publicatie 99-01 3de herziene druk met name de brief van VROM 19 december 2003 BW/10267.2003/kt.

Advies afwijzing BW : "omdat er geen sprake is van meer dan een simpel verlangen" en "precedentwerking".

Argumenten Raad : o.a. voldoende begraaf-plaatsen beschikbaar - precedentwerking - ruimtelijke ordening. Stemverhouding 8 - 9.

Heeft mijn verzoek een kans bij Gedeputeerde Staten ?

K. Buist - Noordlaren
Tel. 050 4062143 /
06 53162537

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan aan de hand van deze beknopte gegevens geen oordeel geven. Bovendien is een beroepszaak een kwestie van het goed kijken naar de argumentatie van de gemeente, het presenteren van de juiste tegen-argumenten en het inbrengen van de juiste jurisprudentie e.d. Dat kan ik u niet voorhouden. Een chirurg kan ook niet op een site opschrijven hoe u een operatie moet uitvoeren. Ik kan iemand niet uitleggen hoe men een beroepszaak moet voeren. Daar komen naast zakelijke aspecten ook ervaring en gevoel bij kijken.

Uiteraard wil ik best naar de zaak kijken en eventueel ook een beroep voor u instellen. Maar dat is dan een gewoon betaald advies. Mijn gegevens vindt u in de Bedrijvengids van deze site onder de rubriek Juridisch advies.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE