Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn in achtertuin (bezwaar van buren)


18 maart 2003

Vraag nummer: 2090  (oude nummer: 2487)

Tue, 18 Mar 2003

Geachte heer,

Mijn buren hebben de urn van hun vader in de achtertuin geplaats en een soort grafmonument gemaakt. Daar wij echter een laag hekje als erfscheiding hebben kijken wij dagelijks tegen de urn aan.
Wij hebben best begrip voor de situatie maar de vraag luidt kunnen de buren dit zo maar doen.

vr.gr.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik verwijs naar mijn antwoorden op vragen in de sub-rubriek 'Bijzetten asbus', zoals vraag 426, vraag 1347 en dan in het bijzonder naar [l1355]vraag 1707 'Asbus in eigen tuin begraven'.

Ik citeer gemakshalve even mijn antwoord op de laatste vraag (nieuw nummer 1355, oud nummer 1707):

"Sat Dec 15 21:34:22 2001
Geachte heer of mevrouw,
Er zijn in uitvaartland verschillende opvattingen als antwoord op de vraag of men een asbus/urn in een tuin mag begraven.
Sommigen zijn van mening dat nu as vrijelijk aan nabestaanden kan worden meegegeven, het begraven van een asbus in een tuin mogelijk is.
Anderen zijn van mening dat de wet zegt dat begraving of bijzetting van een asbus alleen is toegestaan op een aantal in de wet genoemde plaatsen (een begraafplaats, een crematorium of een andere wettelijke bewaarplaats), en dat een particuliere tuin daar (dus) niet bij hoort.
Ik behoor bij de laatste groep. Niet alleen omdat de wet het zegt, maar omdat voor derden niet altijd kenbaar is dat op een bepaalde plaats stoffelijke resten van een mens zijn begraven en er niet piëteitvol mee omgegaan kan worden (wie weet ze na een verhuizing nog te vinden, als bijvoorbeeld een bejaarde man de asbus met de as van zijn vrouw heeft begraven, enige tijd later zelf overlijdt, en wat als dan een nieuwe bewoner daar de grond uitgraaft om een fundering voor een nieuw schuurtje te storten?). Ook kan het moreel belastend zijn voor buren, net als een eigen 'gewoon' graf in de tuin. Een asbus kan wel thuis (in huis) worden bewaard, of worden verstrooid. Begraven een eigen grond mag m.i. alleen als de grond van de gemeenteraad de status van begraafplaats heeft gekregen.
Het is echter nog wachten op rechtszaken om uitspraken van de rechter te krijgen of dit wel of niet geoorloofd is."

Als u wilt proberen om aan deze situatie een einde te maken, kunt u het ten eerste de buren vragen. Dat zal behalve scheve gezichten waarschijnlijk niet veel opleveren.
Dan kunt u proberen om via de gemeente de zaak ongedaan te maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft namelijk de taak van toezichthouder op de uitvoering van alles rond begraven en begraafplaatsen in de gemeente. En je kunt de stelling verdedigen dat hier sprake is van een illegale begraafplaats. De gemeente zal er niet om staan te springen om hier iets aan te doen en eerst beweren er niets mee te maken te hebben. Maar dat is niet waar; op grond van artikel 160 van de Gemeentewet (en in het bijzonder in het licht van de wetsgeschiedenis (artikel 209, aanhef en onderdeel m, van de oude gemeentewet uit 1851)) heeft de gemeente wel een taak. Als de gemeente het afwijst, kunt u een bezwaarschrift indienen en zelfs naar de rechter stappen.

De weg via de gemeente is te prefereren boven een geschil met de buren. Ten eerste is het neutraler. Maar financieel maakt het ook een heel groot verschil. Als u zelf een advocaat moet inschakelen en eventueel zelfs tegen de buren zou willen procederen, kost dat duizenden euro's. Maar de procedure bij/via de gemeente is in eerste instantie kosteloos. Een bezwaarschrift ook. En bij een rechtszaak tegen de gemeente is een advocaat niet verplicht, wat duizenden euro's uitspaart (hoewel ik eigenlijk wel zou adviseren om tóch een adviseur in de arm te nemen, omdat de gemiddelde burger onvoldoende van het (bestuurs)recht afweet om een behoorlijke kans van slagen te hebben).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >