Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Particuliere begraafplaats Goirle


9 februari 2004

Vraag nummer: 2868  (oude nummer: 3985)

Geachte heer vd Putten.

Eind 2003 is in de gemeente Goirle een aanvraag van een particuliere begraafplaats op landgoed De Hoevens te Riel ingediend. In deze zaak is uw mening/advies gevraagd door de gemeente Goirle.

Wij hebben in onze gemeente een soortgelijke aanvraag lopen en zouden graag uw afwegingen in de zaak Goirle ontvangen zodat hiermee rekening gehouden kan worden in een eventueel advies.
Zoals algemeen bekend biedt de WLB en de inspectierichtlijn weinig houvast en onze interesse gaat ernaar uit in hoeverre de aanvullende regels die de gemeenteraad kan stellen steekhoudend zijn bij een beroep bij Gedeputeerde Staten.

Antwoord:

Geachte heer,

Eind 2003 besloot de raad van Goirle inderdaad tot de aanwijzing van een kleine particuliere begraafplaats op het landgoed De Hoevens. En inderdaad was ik daar bij betrokken.

Ik denk u inderdaad wel van advies te kunnen dienen over de aanvraag bij uw gemeente. Ik zal per mail contact met u opnemen.

In het algemeen denk ik dat de afhandeling van dit soort verzoeken maatwerk is. De omstandigheden zijn bijna nergens precies hetzelfde. Ook zijn ze moeilijk voorspelbaar. Ik zie er in het algemeen ook helemaal geen heil in om als gemeente tevoren over dit soort zaken beleid vast te stellen, zoals de VROM-Inspectie (voor de milieuhygiëne) gewoonlijk adviseert. Statistisch is dergelijke beleid 100 jaar oud, als de gemiddelde gemeente met een statistisch gemiddelde aanvraag van doen heeft. Dat heeft geen nut. Maar dat terzijde. Op basis van ervaringen elders is echter wel te zeggen wat de juiste afwegingen zijn en wat niet.

Met de voorwaarden voor een dergelijke begraafplaats moet men m.i. voorzichtig zijn. Men mag geen voorwaarden stellen die men ook niet aan andere bijzondere begraafplaatsen zou stellen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens het voorschrift gezien dat men iedere begraving bij de gemeente moet melden en dat er bij iedere begraving iemand van de gemeente toezicht moet houden. Dat soort voorschriften lijken mij in beroep bij GS niet houdbaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

-----
Naschrift: In 2010 is de regelgeving over de aanleg van begraafplaatsen gewijzigd.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE