Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Levenloze vrucht begraven in achtertuin

25 september 2002

Vraag nummer: 1129 (oude nummer: 1464)

13 april 2000

Mag een levenloos geboren vrucht van minder dan 24 weken door de familie begraven worden in eigen tuin?Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, een levenloos geboren menselijke vrucht van jonger dan 24 weken mag inderdaad door de familie in de achtertuin worden begraven. De regels van de Wet op de lijkbezorging zijn op zulke jonge vruchten niet van toepassing.

Vroeger gebeurde dit overigens wel vaker. Niet zozeer in de eigen achtertuin, maar ik ken ziekenhuizen waar zeg maar 50 jaar geleden levenloss geboren kinderen/vruchten in de ziekenhuistuin werden begraven. Toen werden zulke vruchten nog niet het onderwerp van 'beleid', waardoor ze nu als specifiek ziekenhuisafval worden afgevoerd, dan wel de lichaampjes aan de ouders worden gegeven om zelf te begraven of cremeren.

Vergelijk vragen in de subrubriek Kinderen / baby's.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder