Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geen graven in de eigen achtertuin in Friesland


11 januari 2017

Vraag nummer: 48978

Beste Willem,

Ter info: bericht uit de Leeuwarder Courant. Dat zal je wel interesseren.

Groet,
WL


Joure: geen graven in eigen achtertuin

De Jouster en Sint Nykster die in eigen tuin begraven wilden worden, moeten op zoek naar een andere laatste rustplaats.

Van De Fryske Marren mag de eigen grond van Bergsma uit Joure en Tolsma uit Sint Nicolaasga niet als dodenakker fungeren.

Joure vreest precedentwerking. In de gemeente zijn voldoende plekken om begraven te worden, betoogde burgemeester Fred Veenstra gisteravond in de commissievergadering in Joure.

Daarnaast kunnen de grondwaterstand, het minimale grafrecht voor tien jaar en de grondstructuur problemen opleveren.

Dat bleek enige jaren geleden. In 2003 had het voormalige Skarsterlân Fedde Dijkstra en zijn partner Boudewijn van der Veen uit Rotsterhaule toestemming gegeven voor een graf in eigen tuin. Maar toen er daadwerkelijk begraven moest worden, bleek het grondwaterpeil te hoog en kon er op hun perceel aan de Kampweg geen plechtigheid plaatsvinden.

Antwoord:

Geachte heer,

Particuliere begraafplaatsen op eigen terrein zijn een van mijn aandachtsvelden. De argumenten van het college an de raadscommissie van De Fryske Marren tegen de aanwijzing van een particuliere begraafplaats zijn niet valide. Als ik de aanvragers was, zou ik zeker overwegen om bezwaar aan te tekenen tegen het uiteindelijke raadsbesluit.

De eigenaren van de particuliere begraafplaats te Rotserhaule die uiteindelijk niet konden begraven, althans een van hen, hadden onmiddellijk een rechtszaak - een zogenaamde voorlopige voorziening (een soort kort geding) - tegen de gemeente moeten aanspannen, als die een begraving zou verbieden.
Ten eerste is het geen bevoegdheid van de gemeente een begraving te verbieden, als er een bijzondere begraafplaats is. Ten tweede: de grondwaterstand op het moment van begraven is volstrekt niet relevant. Relevant is de gemiddeld hoogste grondwaterstand. Het gaat om gemiddelden, niet om een piek. Het kan in een periode van veel regen bij bijna elke begraafplaats voorkomen dat er water in een graf staat. Dat zie je als het graf open is. Maar dat vele water staat ook in alle graven die niet geopend zijn. Als het regent wordt de grond nu eenmaal nat en sijpelt water door de aarde. De idee dat er dan en daarom niet meer begraven kan worden, is een onjuiste conclusie. Dat water trekt vanzelf nog dieper de grond in. Dat is natuurlijk en zelfs gunstig voor een goede lijkvertering. In een te droge grond vindt geen vertering plaats.
Had men mij maar gebeld, denk ik dan.
Maar het is nog niet te laat. De langstlevende kan te zijner tijd op de bijzondere begraafplaats begraven worden en de eerder elders begraven persoon kan ook nog worden herbegraven, als de nabestaanden dat wensen.

De kop van het krantenartikel is niet correct. Het gaat niet om een graf in de achtertuin, maar om de aanwijzing van een begraafplaats. Die weliswaar heel klein zal zijn, maar wel aan alle normen zou voldoen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >