Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bestemmingsplan wijzigen noodzakelijk?


10 april 2019

Vraag nummer: 57659

Geachte heer,

Is voor het gebruik van 1 á 2 graven op een nieuw aan te leggen privé begraafplaats een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk, wanneer dit niet rechtstreeks in de regels van het plan is geregeld?
Zo nee, vanaf hoeveel graven is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk?

Het gaat om opgravingen en een herbegraving op eigen grond bij een woning. De personen zijn nu begraven op een begraafplaats.
Het perceel heeft momenteel een agrarische bestemming, waarbinnen het begraven van personen niet is toegestaan.

Met vriendelijke groet,
X

Antwoord:

Geachte heer,

Het gaat dus om de aanleg van een privé (bijzondere in de zin van niet-gemeentelijke) begraafplaats op eigen terrein.

De provincie waar uw gemeente in ligt heeft in jurisprudentie al eerder beslist dat het bestemmingsplan niet direct hoeft te worden aangepast als er een begraving plaats vindt op een bijzondere privé begraafplaats.

Dit heeft niet direct te maken met het aantal graven; er is geen getal aan te wijzen. Maar als het een begraafplaats is waar ruimte is voor regelmatige begravingen, zeg enkele tientallen, dan ligt het voor de hand om de bestemming meteen te wijzigen. Ik begrijp uit uw vraag dat dat niet aan de orde is.
Een en ander heeft ook te maken met de omvang van de nieuwe begraafplaats (er moet een aanwijzingsbesluit van de raad op grond van artikel 40 Wlb komen). Voor 2 personen kan de begraafplaats heel bescheiden zijn, 20 of 25 m2.

Ik zou in zo'n geval als u beschrijft de raad vragen een aanwijzingsbesluit te nemen en het bestemmingsplan pas aan te passen als het plan aan een reguliere wijziging toe is. Anders is het heel veel werk en zijn er soms ook heel hoge kosten mee gemoeid voor wat in mijn ogen een weinig zinvolle formaliteit is. Terwijl het over enkele jaren automatisch wordt meegenomen.

Men kan ook de raad het besluit laten nemen, wachten op een reguliere wijziging van het bestemmingsplan en de herbegraving pas uit te voeren als dat allemaal rond is. Dat spaart (soms forse) kosten.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Graf/begraafplaats op eigen grond'.

Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Natuurlijk begraven op nieuwe natuurbegraafplaats Midden Limburg


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE