Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Begraven op eigen terrein volledig uitsluiten.

1 september 2011

Vraag nummer: 25844

De gemeente Reimerswaal wil in het beleid voor de begraafplaatsen iets opnemen over "begraven op eigen terrein". Is het mogelijk om begraven op eigen terrein volledig uit te sluiten. Laat de wet dit toe? Graag zouden wij voor dinsdag 6 september 2011 een reactie van u ontvangen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het begraven op eigen terrein volledig uitsluiten, lijkt mij iets dat niet mogelijk is. De wat staat natuurlijke personen en rechtspersonen toe een eigen begraafplaats aan te leggen. Dan kan een gemeente niet zeggen 'Die wet is wel aardig, maar wij blokkeren alle mogelijkheden'. Vergelijk het beleid voor seks-inrichtingen; ook dan kunnen gemeenten niet zeggen het nooit toe te staan.

Het lijkt mij persoonlijk ook niet verstandig om alle mogelijkheden al bij voorbaat volledig uit te sluiten. Je weet nooit welke situatie zich voordoet, waarbij iedereen het opeens wel wenselijk zou vinden.
Wat een gemeente kan doen is een terughoudend beleid vaststellen, waarbij normen worden gehanteerd die mogelijke aanvragen ontmoedigen.
Maar men moet voorzichtig zijn om met het badwater ook niet het kind weg te gooien. Stel dat bijvoorbeeld over enkele decennia een kleine geloofsgemeenschap in de gemeente een eigen begraafplaats (op grond in eigendom) wenst, dan zou dat zo'n groepering ook niet onmogelijk moeten worden gemaakt.

Zie andere vragen in de subrubriek 'Graf/begraafplaats op eigen grond' in de hoofdrubriek 'Begraven'.
Maar pas op met oude vragen: per 1 januari 2010 is de regelgeving over de aanleg van begraafplaatsen gewijzigd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder