Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is verantwoordelijk voor betaling grafrecht? Erfgenaam?


30 september 2020

Vraag nummer: 61644

Mijn ouders zijn beiden overleden. Er is een graf van mijn broer , waarvoor grafrecht betaald moet worden. Echter, míjn zoon is hun erfgename. Wie is er nu verantwoordelijk voor deze zorg? M.vr.gr. Tessensohn

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Niemand is verantwoordelijk voor de zorg voor het graf en het betalen van grafrecht, als daar tevoren geen afspraken over gemaakt zijn.
U bent als kind niet per definitie verantwoordelijk.
Een erfgenaam is ook niet per definitie verantwoordelijk.

Als uw zoon de erfgenaam van uw ouders is, is er een testament. Dat kan niet anders. Anders kan een kleinkind geen erfgenaam zijn. Zonder testament zou u de erfgenaam zijn.

Uw ouders hadden in hun testament moeten regelen wat zij wensen ten aanzien van het graf van hun zoon. Als zij verwacht zouden hebben dat u die zorg op u nam, hadden ze dat moeten zeggen. En voor u ook wat geld achter moeten laten om dat mogelijk te maken. Als zij verwacht zouden hebben dat hun kleinzoon dit zou doen, hadden ze dat ook moeten zeggen, maar hadden ze het beter anders kunnen regelen. Ik weet niet hoeveel geld uw zoon geërfd heeft, maar misschien moest hij er erfbelasting over betalen. Dan zou hij ook belasting hebben moeten betalen over het geld voor het graf. Dat is jammer, natuurlijk.

Het zou beter zijn geweest als uw ouders het anders geregeld zouden hebben. Als zij al bij hun leven geregeld zouden hebben dat een professionele organisatie na hen de zorg voor het graf voor een af te spreken aantal jaren op zich zou nemen. Dat hadden ze gewoon al bij leven kunnen regelen. Of in hun testament kunnen zetten; dan zou geen erfbelasting betaald hoeven worden door uw zoon, als hij het graf zou betalen.

Er is eigenlijk slechts 1 professionele partij in Nederland met wie men dit soort zaken kan regelen: de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl).

Uw ouders hebben het niet goed geregeld. Misschien kunt u in overleg met uw zoon tot een oplossing komen. U kunt hem niet dwingen. Het is geen verplichting voor een erfgenaam.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP

Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >