Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Na 10 jaar met terugwerkende kracht grafrecht verschuldigd door nabestaanden?


2 augustus 2021

Vraag nummer: 63435

Een begraafplaats eigenaar komt met een nota voor grafrechten. In 2001 heeft volgens de eigenaar van de begraafplaats, de grafrechten betaald door mijn moeder voor 10 jaar. Dit betreft de graven van haar vader en moeder, dus mijn opa en oma. Hij heeft vele jaren geprobeerd nabestaanden van de overleden personen te vinden maar is daar nu pas ( bijna 10 jaar na het laatst betaalde) achter gekomen. Zijn wij nu verplicht om deze grafrechten te betalen van de afgelopen jaren,en ook nog weer voor de komende 10 jaar enz. De eigenaar zegt dat het een eeuwigdurend graf is.

Alvast bedankt Anne en familie

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik zie geen reden waarom u kosten zou moeten betalen voor de verlenging van grafrechten die in 2011 zijn geëindigd.

Als de eigenaar zegt dat het een eeuwigdurend graf is, zouden er juist geen grafrechten meer betaald hoeven worden. Misschien wel onderhoudsbijdragen.

Hoe de situatie is, is niet goed in te schatten zonder papieren over de uitgifte van het graf en de betreffende nota voor grafrechten en het reglement van de begraafplaats en de tarievenlijst te zien.
Voor graven voor onbepaalde tijd (in de volksmond vaak 'eeuwigdurend' genoemd) hoeven in de regel geen grafrechten meer betaald te worden. Een belangrijk kenmerk van dit type graf is juist dat die kosten afgekocht zijn. Wat afgekocht is hoef je niet dubbel te betalen. Wat wellicht nog wel verschuldigd zou kunnen zijn, zijn onderhoudsbijdragen. Maar daarvoor moet je de papieren van het graf en de regels van de begraafplaats na kunnen lezen.

Echter, ik begrijp uit uw vraag dat uw moeder overleden is en dat de houder van de begraafplaats pas onlangs haar nabestaanden, u en eventuele broers en zussen, gevonden heeft. Bent u verplicht om (met terugwerkende kracht) grafrechten te betalen?

Nee.
Alleen de rechthebbende van een graf is verplicht om kosten te betalen, mis er natuurlijk een bepaalde betaling verschuldigd is. Maar dat is alleen het geval als hij/zij die verplichting is aangegaan. Ik neem aan dat u (mede)erfgenaam van uw moeder bent. Maar een erfgenaam is niet automatisch opvolgend rechthebbende. Hij of zij moet de grafrechten opvragen en de houder van de begraafplaats moet ze toekennen, schriftelijk. En dan moet er een nieuwe overeenkomst worden gesloten (bij een niet-gemeentelijke begraafplaats). Als dat niet gebeurd is, bent u niets verschuldigd.

Stel dat u de grafrechten wel zou willen overnemen, ook dan bent u geen kosten over de afgelopen 10 jaar verschuldigd. De (niet-gemeentelijke) begraafplaats kan slechts een vordering instellen voor kosten tot 5 jaar geleden. Oudere vorderingen zijn verjaard.
Bij een gemeentelijke begraafplaats zou het overigens nog anders liggen: de gemeente kan alleen kosten kosten tot ongeveer 3 jaar geleden (van 3 x 365 dagen om precies te zijn) navorderen. Maar u het graf van uw grootouders ligt waarschijnlijk niet op een gemeentelijke begraafplaats, anders zou u in uw vraag wel over 'de gemeente' en niet over 'de begraafplaats-eigenaar' gesproken hebben. Ik vermoed dat een stichting eigenaar is.

Als u de grafrechten niet overneemt, bent u niets verschuldigd.
U bent niet verplicht om de grafrechten over te nemen.

Er is wel een uitzondering op het bovenstaande. Dat speelt in uw geval niet, want dan zou uw vraag anders luiden. Maar ik noem het voor de volledigheid.
Als uw moeder recent zou zijn overleden en zij nog een openstaande rekening zou hebben voor het betalen van grafrechten of onderhoudsbijdragen of andere kosten, dan zouden de erfgenamen wel verplicht zijn om die rekening te voldoen. Dat zou het geval kunnen zijn als uw moeder bijvoorbeeld overleden is op 1 april en er nog een rekening zou komen voor heel 2021, over een periode die inging op 1 januari. Dan lag er al op 1 januari een verplichting tot betaling, ook al was de rekening nog niet verstuurd. Dan zouden de erfgenamen nog wel moeten betalen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >