Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wilsbeschikking bijzetten in graf


9 augustus 2016

Vraag nummer: 46980

Geachte,
In een particulier graf ligt sinds dec. 2006 een overleden vrouw en haar echtgenoot is rechthebbende. De moeder van de vrouw heeft een handgeschreven wilsbeschikking waarin ze aangeeft dat zij bijgezet wenst te worden in het graf van haar dochter. De rechthebbende (schoonzoon) heeft deze beschikking mede ondertekend.
Nu geeft de schoonzoon aan (als rechthebbende) dat hij in dat graf wil worden bijgezet. (In het graf mogen in totaal maar twee personen worden begraven)
Mijn vraag in deze is:
- is de wilsbeschikking sterk genoeg zodat de rechthebbende moet toestaan dat de schoonmoeder bijgezet mag worden i.p.v. hij zelf?
- indien vorige vraag met ja wordt beantwoord, hoe hiermee omgaan als de rechthebbende weigert?

Met vriendelijke groet,
Harry Bus

Antwoord:

Geachte heer,

Juridisch is deze kwestie eenvoudig. De wilsbeschikking van de moeder geeft haar geen rechten. Het document schept geen juridische verplichting voor de schoonzoon. De schoonzoon - als rechthebbende van het graf - blijft altijd vrij om te besluiten de wens wel of niet uit te voeren.
Voor de beheerder of houder van de begraafplaats heeft de wilsbeschikking geen enkele betekenis. Voor de begraafplaats geldt slechts de toestemming van de rechthebbende als criterium.

U vraagt hoe hiermee omgegaan moet worden als de rechthebbende weigert. Mijn wedervraag is "Wie moet daarmee omgaan?" Wie zou actie moeten ondernemen of nalaten?
Zoals ik al zei is de wilsbeschikking van de moeder voor de begraafplaatshouder een irrelevant document. Voor de begraafplaats telt slechts de toestemming of mening van de rechthebbende, niet van de vader of schoonmoeder of buurman van de rechthebbende.
Vrienden of andere familie van de overleden moeder willen misschien haar laatste wens in vervulling doen gaan. Maar als de rechthebbende weigert, kunnen ze alleen een rechtszaak beginnen. Hebben ze dan een kans? Moeilijk te zeggen, strikt juridisch hebben ze geen poot om op te staan, maar sommige rechters nemen wel vaker vreemde besluiten. Het is niet onmogelijk, maar ik zou er niet op vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE