Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wil geen 20 jaar grafrechten betalen


16 december 2014

Vraag nummer: 41021

Mijn parochie verplicht mij om voor 20 jr grafrechten te betalen! Ik wil echter voor 10 jr betalen, hetgeen niet wordt geaccepteerd! Kan dat zomaar?

Ik meen het antwoord o.a. hier te vinden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Grafrechten, maar misschien kunt u mij nog zeggen of deze informatie inderdaad correct is?

Alvast heel hartelijk bedankt,

XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Iedere begraafplaatshouder, een gemeente of kerk of andere eigenaar zoals een stichting, heeft zijn eigen regels voor de uitgifte van een graf. De meeste begraafplaatsen hanteren 20 jaar, maar ook 25 of 30 jaar komt voor. Soms is er een keuze. In Bunschoten bijvoorbeeld kan men kiezen tussen 30 of 60 jaar. Amersfoort geeft graven voor 25 jaar uit. Soms geven begraafplaatshouders ook de keuze om naast 20 jaar ook voor 10 jaar te kiezen.

Iedere begraafplaats heeft niet alleen eigen regels, maar is ook vrij om zijn eigen regels te stellen. Er is geen landelijke wetgeving die regelt dat iedere begraafplaats hetzelfde moet aanbieden. Er zijn alleen wettelijke kaders, waarbinnen men iets moet aanbieden. Bijvoorbeeld de wetgeving over het verlengen van grafrechten zegt, dat men minimaal 5 jaar verlenging moet aanbieden en maximaal 20 jaar mag aanbieden. Daartussen is men vrij om te kiezen. Dat wil zeggen: de begraafplaats is vrij: de familie niet. Als een familie een bepaalde termijn niet wil, moet ze een andere begraafplaats kiezen waar dat wel kan.

Wat in die wiki Grafrechten staat, is juist, maar onvolledig. Wat daar staat klopt, in die zin dat het wettelijk mogelijk is. Maar een begraafplaatshouder is niet verplicht om het precies zo te regelen. Bijvoorbeeld de 10 jaar die in de wiki genoemd wordt, is een minimum, maar begraafplaatsen kunnen een hoger eigen minimum hanteren, bijvoorbeeld 20 jaar. Maar zij mogen bij de uitgifte van een graf geen kortere termijn hanteren, bijvoorbeeld 5 jaar is verboden voor de uitgifte van een graf.
In de wiki staat: "De kosten van grafrechten verschillen per begraafplaats. In Nederland lopen de hoogte hiervan zeer uit één." Dat klopt, althans de strekking van de laatste zin klopt (er staan taalfouten in, ik tel er drie). Maar ook de termijnen lopen uiteen.

Er zit echter nog een adder onder het gras. Uw vraag is namelijk niet duidelijk over de situatie. Gaat het hierbij om een nieuw uit te geven graf of over een bestaand graf?
Bij een nieuw graf zit men waarschijnlijk echt vast aan 20 jaar. Al kan ik dat alleen met zekerheid zeggen als ik weet om welke begraafplaats het gaat en ik daar het reglement van gezien heb.
Bij een bestaand graf kan het anders zijn. Bij de verlenging van een bestaand graf is 10 jaar, wettelijk gezien, voldoende. Echter, een parochiebegraafplaats mag ook de regel stellen dat men telkens alleen voor 20 jaar verlengt. Vraag met niet waarom, maar met name door RK begraafplaatsen wordt die regel af en toe verkeerd toegepast. En is die 'regel' niet in het beheersreglement vastgelegd, of niet toen het bestaande graf werd uitgegeven. Dan is er nu geen verplichting om 20 jaar te verlengen.
Maar ook dit kan ik alleen met zekerheid zeggen als ik weet om welke begraafplaats het gaat en ik daar het beheersreglement van gezien heb. U kunt mij daar nog een e-mail over sturen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE