Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wijziging termijn grafrecht


21 januari 2003

Vraag nummer: 1944  (oude nummer: 2324)

Tue, 21 Jan 2003 13:49

U heeft al eerder een vraag van mij beantwoord in verband met een nieuwe beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen, waarvoor hartelijk dank!
U heeft toen advies gegeven over het artikel: overschrijven van verleende grafrechten.
Gezien de herindeling die "onze" gemeenten hebben ondergaan, is harmonisatie in de regelgeving noodzakelijk. De uitgiftetermijn van de graven is in de nieuwe beheersverordening v.d. begraafplaatsen dan ook uniform op 25 jaren gesteld (verlengingstermijn 10 jaren). Eén voormalige gemeente gaf voorheen een grafrecht uit "voor de tijd gedurende welke de begraafplaats haar bestemming blijft behouden". Uiteraard blijven voor de overige graven de uitgegeven termijnen in tact, alleen voor nieuwe aanvragen geldt de "nieuwe" termijn.

Nu ontstond de vraag of het juridisch mogelijk is bij (tussentijdse) overschrijving van verleende grafrechten, de nieuwe termijn van 25 jaar te hanteren. Mag dit opgenomen worden in de verordening, of is dit niet mogelijk omdat het recht voor een x-periode is uitgegeven en zodanig overgaat naar de "nieuwe rechthebbende"?

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hartelijke groeten,
Gemeente Kesteren
afdeling Beheer Openbare Ruimte
Marlies Guiljam-van der Vegt

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De oude grafrechten blijven bij het overschrijven op een nieuwe rechthebbende altijd gewoon volledig in stand. Dat is een belangrijk juridisch kenmerk van een 'zakelijk recht', wat een grafrecht is.
Voor nieuwe aanvragen voor nieuwe graven op de begraafplaats waar vroeger rechten voor onbepaalde tijd werden uitgegeven (zolang als de begraafplaats haar bestemming behoudt), kan nu wel de termijn van 25 jaar (plus telkens verlengingen met 10 jaar) worden verleend. Maar als zo'n graf met een recht voor onbepaalde tijd wordt overgeschreven, ongeacht of dit na 1, 11, 42 of 172 jaar is, kan het recht niet op 25 jaar worden gesteld. Eens onbepaalde tijd blijft onbepaalde tijd, tenzij er aan overige voorwaarden niet wordt voldaan, zoals dat een graf niet na het overlijden van de rechthebbende binnen een bepaalde periode op naam van een ander wordt overgeschreven, of wanneer de grafbedekking verwaarloosd wordt. Dan kan het grafrecht vervallen.

mr W.G.H.M. van der Putten

21 januari 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE