Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wijze van keuze verlengen of ruimen


12 februari 2010

Vraag nummer: 7313  (oude nummer: 15082)

Hr van der Putten.
In ons reglement is opgenomen dat na beëindigen van het grafrecht hij/zij kan verlengen of de rechthebbende het grafmonument incl. beplanting moet verwijderd. Indien de rechthebbende na bepaalde tijd dit niet uitvoert, wordt geacht dat hij afstand neemt van het grafrecht, en is het bestuur begraafplaats gerechtigd het graf incl. grafmonument te ruimen op kosten van de rechthebbende.
Voor toekomstige grafrechten is het ruimen reeds opgenomen in het grafdocument.
Onderstaand de wijze zoals wij denken dit correct te verwoorden/schrijven voor de toekomstige aanschrijvingen verlopen grafrecht, uitgeschreven onder het bestaande /huidige reglement
Bij het verstrijken van de grafrechten schrijven wij de rechthebbende aan om kennis te nemen van de mogelijkheden van verlengen of ruimen waaruit hij/zij kan kiezen.
a Akkoord te gaan met het aangaan van een verlengingsovereenkomst voor de grafrechten op voorgenoemd graf *, voor een tijdvak van 10/15/20 jaar, ingaande op: 01-01-20XX. De hiervoor verschuldigde kosten, ten bedrage van € 000,00 zullen per postgiro / bank / kas worden voldaan.
*incl. toekomstig ruimen
b Akkoord te gaan met het ruimen graf waaronder grafmonument incl. fundament en beplanting. Rechthebbende zal zelf voor het ruimen zorgdragen.
Beschadigingen aan aanliggende grafmonumenten t.g.v. ruimen zijn ter verantwoording van rechthebbende en deze zal derhalve voor de ontstane kosten zorgdragen. Werkzaamheden kunnen dan pas aanvangen wanneer rechthebbende het tijdstip van ruimen afgestemd heeft met de beheerder c/q kerkbestuur Werkzaamheden tot ruimen grafmonument dienen voor 00-00-20.. uitgevoerd te zijn.
c Akkoord te gaan met het ruimen graf waaronder grafmonument incl. fundament en beplanting. door kerkbestuur waaronder grafmonument incl. beplanting. Kosten verwijderen grafmonument en beplanting bedraagt € 000,00 Storten op banknr. ********* o.v.v. ruimen graf 000.
Is een correcte wijze van benaderen rechthebbende
M.v.g.
J. Smeets.

Antwoord:

Geachte heer,

We hebben het onderwerp 'kosten rekenen voor verwijderen grafmonument' de afgelopen maanden al enkele keren besproken. Het in rekening brengen van dergelijke kosten kan alleen als het al in het reglement stond op het moment van uitgifte van het graf. Voorts kan het zijn dat er gedurende de looptijd van het graf een nieuwe rechthebbende komt. Die moet vooraf worden geïnformeerd dat hij nog aansprakelijk is voor kosten van ruiming van het monument, als hij de tenaamstelling op zich neemt en die verplichting al bij de uitgifte van het graf bestond. Nieuwe jurisprudentie geeft aan dat mensen goed en volledig geïnformeerd moeten zijn over hun rechten en plichten.

Ik heb al vaker geadviseerd om de kosten van ruiming in de kosten van de uitgifte van een graf te verwerken. Voor bestaande graven kan dat niet meer met terugwerkende kracht, maar wel bij verlengingen en bij de uitgifte van nieuwe graven.
Dat het voor oude situaties niet meer mogelijk is, moet men maar als leergeld beschouwen. Had men in het verleden maar niet moeten splitsen, zonder het juridisch correct te regelen. In het verre verleden werd het ook niet apart in rekening gebracht.

Nu vraagt u commentaar op conceptbrieven. Dat kan ik niet goed geven.
U schrijft dat in uw reglement is opgenomen dat na het beëindigen van het grafrecht de rechthebbende de rechten kan verlengen of aan moet geven dat het grafmonument inclusief beplanting moet worden verwijderd.
Maar of dit juist is, hangt af van de vraag of de regel over het zelf verwijderen dan wel het op kosten van de rechthebbende verwijderen van de grafbedekking al in uw reglement stond op het moment dat het graf werd uitgegeven.
Als dat er in stond, klopt het. Zo niet, dan niet.

Je kunt dit soort vragen van u over brieven alleen goed beoordelen als je het hele reglement en oude reglementen gezien hebt. En die ken ik niet. Ik vind het heel gevaarlijk om te zeggen of het klopt of niet, als ik de achtergrond niet ken. U vertelt er ook in andere vragen wel over, maar ik heb de indruk dat het huidige reglement en misschien ook oudere reglementen nogal wat gaten vertonen.

Ik lees uw opmerking "Indien de rechthebbende na bepaalde tijd dit niet uitvoert, wordt geacht dat hij afstand neemt van het grafrecht, en is het bestuur begraafplaats gerechtigd het graf incl. grafmonument te ruimen op kosten van de rechthebbende." Ik begrijp niet goed waar dit op slaat. Als iemand niet verlengt, lopen de grafrechten af. Punt, klaar. Dan is het verwarrend om te zeggen dat het afstand doet van het grafrecht, want het grafrecht is dan al afgelopen. Van iets wat al gestopt is, kun je geen afstand meer doen. Nadat de grafrechten afgelopen zijn, is het bestuur van de begraafplaats gerechtigd om de grafbedekking te verwijderen. Maar of dat op kosten van de rechthebbende kan, hangt af van de vraag of die voorwaarde al bestond bij het vestigen van het grafrecht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE