Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie wordt rechthebbende van het graf van moeder?


2 april 2015

Vraag nummer: 42037

Geachte heer, mevrouw

Onlangs kreeg ik van mijn broer een mededeling dat het graf van onze tante geruimd gaat worden. Via deze brief moest ik denken aan het graf van mijn moeder in Lochem. Omdat ik wil weten wie daar zorg voor draagt heb ik contact met de gemeente Lochem opgenomen. Via hun vernam ik dat mijn broer de enige rechthebbende van dit graf is. Hoe dat ontstaan is weet ik niet. De gemeente weet niet wie de rechthebbende is als mijn broer komt te overlijden, maar waarschijnlijk wordt dat zijn vriendin. De contacten van mijn broer met de rest van de familie (mijn zuster en mijzelf) zijn op zijn minst verstoord te noemen (uiteraard gaat daar een betreurenswaardig stukje geschiedenis aan vooraf), zijn adres is ook niet bij ons bekend. Het idee dat je niets meer over je dode moeder te zeggen hebt is pijnlijk.
Vandaar dat ik de vraag stel wat mijn rechten zijn, dit naast de vraag hoe het komt dat mijn broer de enige rechthebbende is. Overleg is er nooit geweest. Als u wat duidelijkheid kunt verschaffen dan is dat meer dan welkom.

Dank en vriendelijke groet.

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb even uw naam en adres in uw vraag verwijderd.

Het is logisch dat uw broer als enige de rechthebbende op het graf van uw moeder is. Althans, het is logisch dat slechts 1 persoon rechthebbende is. Alle begraafplaatshouders hanteren de regel dat slechts 1 persoon of 1 rechtspersoon rechthebbende kan zijn. Dat heeft een aantal redenen.
Het aantal families en gezinnen met moeilijke onderlinge verhoudingen is veel groter dan het aantal families waar alles altijd in pais en vree gaat. Om iets met een graf te kunnen doen zouden eerst altijd alle rechthebbenden samen overeenstemming moeten bereiken. Dat is in vele gevallen absoluut onmogelijk en zou tot onhoudbare situaties kunnen leiden. Bijvoorbeeld dat een demente moeder niet in het graf bij vader begraven zou kunnen worden omdat 1 van de 6 kinderen dwars ligt, in het geval dat alle kinderen rechthebbenden zouden zijn. Er geldt bij dit type rechten geen meerderheid van stemmen, maar een vetorecht.
Maar er zijn ook juridisch-technische problemen: de kosten van graven op gemeentelijke begraafplaatsen zijn belastingen. Men kan niet een belasting opleggen aan meer personen samen. Het belastingrecht eist dat heel duidelijk is wie verantwoordelijk belastingplichtige is. Dat kan niet een willekeurige broer of zus uit een groep broers en zussen zijn. En ook geen groep.

De gemeente kan nog niet weten wie rechthebbende wordt als uw broer komt te overlijden of afstand doet van zijn recht. Hij kan het grafrecht namelijk overdragen aan iedereen die hij daarvoor aanwijst. Dat kan bij leven, maar na overlijden ook bij testament. De gemeente kan het testament van uw broer niet kennen. En als de gemeente het wel zou kennen, kan uw broer het elke dag veranderen.

U vraagt zich af hoe het komt dat uw broer rechthebbende is. Dat weet ik niet, maar ik vermoed dat het zo is omdat hij zich als eerste bij de gemeente heeft gemeld. Misschien meteen na het overlijden van uw moeder omdat hij formeel opdrachtgever was van de begrafenis van uw moeder? Misschien omdat hij eerder dan u deze site heeft ontdekt en eerder bedacht dat hij actie moest ondernemen. Graven zonder een rechthebbende lopen het risico geruimd te worden.

De vriendin van uw broer wordt niet meteen en automatisch rechthebbende van dit graf als uw broer komt te overlijden. Wanneer uw broer overlijdt, ligt dat helemaal open. Dan is de persoon die zich als eerste bij de gemeente meldt om de grafrechten op zijn of haar naam te nemen, de nieuwe rechthebbende.
In lid 2 van artikel 17 van de Beheersverordening voor de begraafplaatsen van de gemeente Lochem staat: "Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad, mits de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende."

U kunt de gemeente nu ook al vragen om, stel dat uw broer de grafrechten op het graf van uw moeder zelf niet verlengt of er afstand van doet dan wel wanneer hij overlijdt, de grafrechten dan aan u aan te bieden. Dat kunt u al jaren tevoren vragen en dat kan men in de administratie noteren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Van wie is de grafsteen?


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE