Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie wordt de eigenaar(es) van een graf bij overlijden van vorige eigenares?


25 oktober 2002

Vraag nummer: 1358  (oude nummer: 1710)

Sun Apr 9 23:48:16 2000

Mijn moeder is eigenaresse van een familiegraf dat ooit is gekocht door haar oma, nu liggen er 3 kisten in en 1 urn van haar grootouders en ouders.
Mijn vraag is als mijn moeder iets overkomt wordt ik als enig kind dan automatische eigenares? En is het dan mogelijk om mijn moeder en vader op diezelfde plek te laten begraven?
Bijvoorbaat mijn dank.

Antwoord:

Mon Apr 10 02:33:56 2000

Geachte mevrouw,

Als uw moeder als 'eigenares' (eigenlijk niet het juiste woord: de begraafplaats is eigenaar; uw moeder is rechthebbende op het graf) van het familiegraf komt te overlijden, wordt u als enig kind niet automatisch rechthebbende. De rechthebbende is degene die volgens de registers van de begraafplaats als zodanig te boek staat en die een akte of brief als bewijs daarvan krijgt.
Bijna iedere begraafplaats heeft in haar verordening of reglement staan, dat na het overlijden van de rechthebbende door nabestaanden een volgende rechthebbende moet worden aangewezen. Men stelt daar meestal een termijn van een jaar voor. Als u binnen dat jaar niet e.e.a. regelt, loopt u een risico om het grafrecht te verliezen. Snel in orde maken, dus.
Meestal stellen begraafplaatsen direct bij het overlijden en begraven van de huidige rechthebbende de vraag wie de opvolger wordt. U kunt het dan meteen regelen.

Kortom, u wordt niet automatisch rechthebbende: u moet door de begraafplaats als zodanig worden erkend. Op grond van het wet moet het grafrecht schriftelijk aan u worden toegewezen. Zonder papieren geen grafrecht.

U vraagt of het mogelijk is om uw vader en moeder op dezelfde plek te laten begraven. Dat weet ik niet.
Misschien wel, misschien niet. Als het een keldergraf voor 6 personen is, is er nog ruimte. Als het graf 3-persoons is, is er momenteel geen ruimte meer.
Als er geen ruimte meer is, kan misschien ruimte worden gemaakt. Soms geven begraafplaatsen de mogelijkheid om een bestaand graf deels te schudden of ruimen, wat inhoudt dat men minstens 10 jaar na de laatste begraving de botjes verzamelt en dieper, onder in het graf, herbegraaft. Er is dan weer ruimte om boven opnieuw te begraven.
Soms geven begraafplaatsen die mogelijkheid niet. Er kan dan een trucje worden uitgehaald: u spreekt af afstand te doen van het graf, onder de voorwaarde dat men de plek als een nieuw graf aan u uitgeeft. Bij de uitgifte van het nieuwe graf kan het oude worden geruimd, door de eventueel aanwezige botresten dieper her te begraven. Dan bereikt u feitelijk hetzelfde.
Deze truc gaat niet op als de begraafplaats nieuwe graven alleen opvolgend in de rij uitgeeft, en het niet mogelijk is om in vakken met bestaande of vervallen graven een nieuw graf uit te zoeken.

Wat mogelijk is, moet u gewoon eens aan de begraafplaats vragen. Het is zaak om dit soort dingen lang tevoren te regelen en e.e.a. in een brief vast te laten leggen. Als uw vader of moeder plotseling overlijdt, is de tijd voor overleg wellicht te kort. Dit soort zaken kan beter 25 jaar te vroeg dan 1 dag te laat worden geregeld, want in het laatste geval is te laat te laat.

Zie ook de sub-rubriek 'Graf overschrijven'.

mr W.G.H.M. van der Putten

10 april 2000

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE