Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie moet rechthebbende graf worden? (Kinderen 1e huwelijk of 2e echtgenote)

21 september 2012

Vraag nummer: 31429

Geachte heer van der Putten,

Onlangs ben ik bij een familie geweest om een uitvaart te regelen. De overleden man is in 2003 zijn echtgenote verloren en in 2010 hertrouwd met zijn huidige vrouw. Afgesproken was dat de man zou worden bijgezet in het graf van zijn overleden vrouw. Nu ook de man is overleden ontstaat er een discussie tussen zijn huidige vrouw en de kinderen van de overleden man en zijn eerste vrouw, wie de rechthebbende wordt van het graf. De kinderen vinden dat zij rechthebbende horen te worden omdat het hun moeder en vader betreft. De huidige echtgenote wil perse rechthebbende worden van het graf omdat het haar echtgenoot betreft.
Zijn hier geschreven regels voor en wat is wijsheid?
Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,
Bo Brans

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Hier zijn geen wettelijke regels voor. Begraafplaatsen beperken in hun beheersverordeningen of beheersreglementen soms wel de groep mensen op wie een graf kan worden overgeschreven, maar daar vallen altijd kinderen en echtgenoten onder.

Wijsheid zou zijn geweest als de nu overleden vader/man het probleem had onderkend en zelf in een testament of codicil had aangegeven wie hem als rechthebbende op het graf van zijn overleden eerste vrouw op zou moeten volgen.

Mijn advies aan de houder van een begraafplaats is om de grafrechten toe te kennen aan de persoon die er het eerst om vraagt.

Derden zoals een begraafplaatshouder kunnen geen afweging maken wie met vader/man de beste verstandhouding had, wie het best voor het graf zal zorgen, wie het meest van vader/man hield etc. Dat weet men niet en mag men niet beoordelen.
Objectief is verdedigbaar dat de persoon die het het eerst vraagt, de rechten krijgt. Stel dat iemand op maandag de rechten vraagt, ze dinsdag krijgt en woensdag een ander ook de rechten vraagt, dan is duidelijk dat de laatste achter het net vist.
Maar als de een de rechten op maandag vraagt en een ander op woensdag en de houder nog niet heeft beslist, waarom zou de houder dan tussen die 2 moeten kiezen? Als je dat 'zorgvuldig' zou noemen (maar ik beschouw het als een verkeerd soort zorgvuldigheid), zou er nooit een besluit tot toekenning genomen kunnen worden omdat hij dan altijd zou moeten wachten of er misschien morgen nog een ander komt die de rechten ook zou willen hebben. Dat leidt dus tot niets.

De enig rechtvaardige manier is om een knoop door te hakken en simpelweg degene die het het eerst vraagt, de rechten te geven. Een ander die het daar dan niet mee eens is, kan dan naar de rechter stappen. En als hij hele goede argumenten heeft, kan hij ze zo alsnog verwerven.

Mijn advies aan de nabestaanden zou zijn om samen eens te bespreken wat zij met het graf willen en wat niet, bijvoorbeeld over wat er op de steen moet komen te staan. Een teer punt kan zijn of de tweede echtgenote later eventueel ook in dit graf begraven wil worden, dan wel haar asbus bijgezet wil hebben.
Misschien kunnen er samen goede afspraken worden gemaakt en is het vervolgens minder van belang op wiens naam het graf staat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder