Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie mag uiteindelijk toestemming geven?


2 juli 2010

Vraag nummer: 7618  (oude nummer: 15874)

Geachte Heer W.G.H.M. van der Putten,
Mijn overgrootvader (en echtgenote), en mijn opa (en opoe) zijn/waren begraven in één graf. De broers en zussen van mijn vader hebben, destijds in 1961, mijn vader gemachtigd om belangbehartiger te zijn voor het graf, waarin zijn vader en moeder zijn begraven. Het graf is in 1961 afgekocht en betaald, blijkt uit een brief.
Op 7 nov. 2005 is het graf ongevraagd (mijn vader leefde nog) overgegaan op een nicht (de grafsteen met de namen van de voorouders is nu ook eigendom van haar). Noch mijn vader, noch iemand van de familie/nabestaanden waren hiervan op de hoogte. Dit werd pas ontdekt, toen er In maart 2010 plotseling bloemen op het familiegraf lagen. Nu blijkt, dat de zoon van deze nicht in het graf ligt begraven.
De vraag is:
Kan/mag dit? En wie mag hiervoor uiteindelijk toestemming verlenen?
Met vriendelijk groet,
J. Kok.

Antwoord:

Geachte heer,

Als het graf op naam van uw vader stond en hij rechthebbende van het graf was, kan en mag het graf niet zonder zijn uitdrukkelijke toestemming op naam van een ander worden overgeschreven. Ook mag er niet zonder zijn toestemming in het graf begraven worden.

Uw vader kan beginnen met het vragen van opheldering aan het bestuur van de begraafplaats.
Hij kan eisen dat een zonder zijn toestemming begraven persoon door het bestuur uit het graf wordt verwijderd.
Wellicht is sprake van een misverstand en is het niet nodig om de zaak hoog op te spelen. Maar de vraag is ook wat er met de stoffelijke resten van de ouders en grootouders van uw vader is gebeurd.

Het vragen van opheldering kan het beste schriftelijk gebeuren, met een kopie van het bewijs dat uw vader rechthebbende was.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE