Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is rechthebbende op graf? (Vorige rechthebbende in 2005 overleden)


19 juni 2007

Vraag nummer: 4833  (oude nummer: 9373)

Geachte heer v/d Putten,

Op 24 mei 1988 overleed mijn oma. Er werd een grafrecht aangegaan van 20 jaar (dubbel graf), daarmee was mijn opa rechthebbende op het graf. Op 13 april 1996 overleed mijn opa en werd het recht ‘overgeschreven’ (hier is geen bewijs van) op de oudste zoon (oom Piet). Inmiddels is deze op jonge leeftijd overleden in mei 2005, zijn oudste zus in augustus 2006.
Na een simpel rekensommetje kwam ik tot de conclusie dat het grafrecht zou aflopen in 2008.
Ik heb contact gehad met de echtgenote van oom Piet en ze heeft me het volgende uitgelegd: na het overlijden van opa is het grafrecht weer verlengd tot 20 jaar en loopt het wettelijke grafrecht af op 31-12-2016. Ik heb contact gehad met de parochie Klimmen hierover. Volgens hun boekhouding klopt deze datum echter de naam van mijn overleden oom staat in hun schrift als rechthebbende. Ik heb daarom de parochie mijn gegevens doorgegeven als zijnde kleinzoon en contactpersoon als het grafrecht afloopt in 2016.
Maar wie is NU rechthebbende op het graf? Enkel mijn moeder en haar 2 jongste broers blijven nog over.

Graag uw hulp,

Met vriendelijke groet,

Sandy Wijnands

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord op uw vraag in de kop is: niemand.

Wat vaak niet gedaan wordt maar wel altijd moet, is dat van de overschrijving van een grafrecht een schriftelijk bewijsstuk aan de opvolgende rechthebbende wordt verstrekt. Grafrechten moeten schriftelijk worden gevestigd, zo staat er in de wet (artikel 28 Wlb). En zonder overeenkomst met handtekening van de nieuwe rechthebbende is deze laatste ook niet gebonden aan het reglement van de begraafplaats, niet verplicht om kosten te betalen etc. Een parochie kan in theorie wel iedereen als rechthebbende noteren, maar daarmee komt nog geen wederzijds bindende overeenkomst tot stand.

Wat de verlenging met 20 jaar in 1996, tot 2016, betreft: ik weet dat veel katholieke begraafplaatsen zo handelen omdat het ook zo in een model-reglement van het RK kerkgenootschap staat. Maar het is volgens mij volstrekt in strijd met de wet, die een verlenging beperkt tot 10 jaar. Bovendien was in 1996 wettelijk gezien helemaal geen verlenging nodig en mogelijk, omdat er nog 12 jaar rechten op het graf rustten. Voldoende dus om de wettelijke termijn van 10 jaar grafrust na een begraving te waarborgen. En men mag een graf alleen verlengen in het laatste jaar van de
lopende termijn, zo zegt de wet. Dat zou dus pas in 2007 gemogen hebben, voor de termijn 2008-2018.

Maar nu de opvolgende rechthebbende na opa, oom Piet, in 2005 overleden is, is er geen rechthebbende meer. Ik meen dat ieder belanghebbend familielid om overschrijving van de rechten op het graf van opa en oma kan vragen. Het is verstandig om de rechten nú over te laten schrijven, zowel voor de parochie als voor u c.q. de familie. Het graf is nu feitelijk vogelvrij. Vaak is in een beheersreglement bepaald dat de rechten vervallen verklaard kunnen worden als ze niet binnen een jaar na het overlijden van de laatste rechthebbende zijn overgeschreven. Het zal in de praktijk meestal niet zo'n vaart lopen, maar ik zou geen risico willen lopen en de rechten gewoon duidelijk vastgelegd willen zien.
Het is in een familie met goede onderlinge verhoudingen natuurlijk verstandig om daar met moeder en ooms overleg over te hebben. Maar een jongere generatie kan het grafrecht vaak beter beheren dan de oudere, en u zit ook nog in de uitvaartbranche en hebt meer sjoege van de lusten en lasten van een graf dan de gemiddelde burger, dus u lijkt me een heel geschikte kandidaat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE