Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is rechthebbende m.b.t. grafrecht?


10 februari 2006

Vraag nummer: 4276  (oude nummer: 7468)

Wie is rechthebbende m.b.t. grafrechten? Waar is het begrip rechthebbende gedefinieerd (voor zover ik kan nagaan niet in de wet)? Is iemand die algeheel en enig erfgenaam van overleden is, automatisch rechthebbende m.b.t. het grafrecht?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor het begrip 'rechthebbende' moet u geen wetboek inkijken, maar een woordenboek. Het gaat om de gewone taalkundige betekenis: de rechthebbende is de persoon die een recht heeft. In mijn woordenboek staat: "Iemand die wettig aanspraak maakt of kan laten gelden op een bepaald bezit of ander overdraagbaar recht, in het bijzonder op een prestatie."

U vraagt "Wie is rechthebbende m.b.t. grafrechten?" Die vraag is eenvoudig te beantwoorden: rechthebbende is de persoon die op grond van een overeenkomst of een beschikking/overheidsbesluit een recht op een graf heeft. Het recht moet altijd schriftelijk zijn gevestigd.

Nee, iemand die algeheel en enig erfgenaam van een overledene is, is niet automatisch rechthebbende m.b.t. een grafrecht. Er moet nog een nieuw contract worden opgemaakt of een nieuw overheidsbesluit worden genomen, waarin de eigenaar van de begraafplaats de rechten van de nieuwe rechthebbende erkent. Het zijn van enig erfgenaam geeft wel aanspraak op het recht, maar nog niet het recht zelf. Er kunnen ook wel andere personen zijn die aanspraak maken, op grond van andere redenen. In het beheersreglement of de beheersverordening van een begraafplaats wordt altijd het voorbehoud gemaakt dat een grafrecht pas overgaat op een nieuwe rechthebbende, als het door de eigenaar van de begraafplaats is overgeschreven (bij gemeenten is dat een beschikking, bij kerkelijke en andere private begraafplaatsen door een nieuwe overeenkomst (die inhoudelijk overigens precies hetzelfde moet zijn als die van de vorige rechthebbende)).

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE