Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is rechthebbende grafrechten?


31 maart 2011

Vraag nummer: 24619  (oude nummer: 16605)

Indien er niets beschreven staat, in testament, en ook nergens ergens anders, wie is dan rechthebbende van de grafrechten.
Gaat omtrent graf van mijn vader, hij had een geregistreerd partnerschap.
Er is gekozen voor een familiegraf voor 20 jaar.

mvg
Zijn vrouw is uitvoerder van het testament, zij is ook opdrachtgever voor de uitvaart.
Is zij dan ook meteen automatisch rechthebbende omtrent de grafrechten?
En is dat bij de wet geregeld?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De persoon aan wie een begraafplaats een graf uitgeeft, krijgt gewoonlijk ook de grafrechten, tenzij die persoon aangeeft dat een ander de rechten moet hebben.

Als de geregistreerd partner van uw vader opdrachtgever van diens uitvaart was, zal zij (of waarschijnlijk de uitvaartverzorger namens haar) hoogstwaarschijnlijk de uitgifte van het graf hebben gevraagd. En de rechthebbende op het graf geworden zijn.

Dat is niet uitdrukkelijk bij wet zo geregeld. Maar dat is normaal contracten-recht: wie een overeenkomst aangaat, krijgt de rechten. Dat gaat met alle soorten overeenkomsten zo. Wie bijvoorbeeld een huurcontract aangaat, wordt de huurder, etc.

Het kan echter ook anders: als een overledene in zijn testament heeft bepaald dat bijvoorbeeld een bepaald kind de rechten moet hebben, kan dat kind de rechten claimen. Maar als de overledene er niets over in zjin testament regelt, dan heeft niemand aanspraken of rechten op het graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE