Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is rechthebbende en wie mag een monument plaatsen


5 januari 2017

Vraag nummer: 48864

Op de gemeentelijke begraafplaats is in 2015 een man begraven waarvan achteraf bleek dat deze failliet was.
In eerste instantie heb ik de rekening van de begrafenis gestuurd naar de zus die opdracht heeft gegeven voor de begrafenis. Die wilde echter de rekening niet betalen en stuurde mij door naar 1 van de kinderen. Uiteindelijk is de rekening van de begrafenis en de leges van de huur voor de komende 20 jaar betaald door de executeur (accountantsbureau) namens de erfgenamen.
Er blijken vier kinderen te zijn. Twee van de kinderen willen graag een monument plaatsen op het graf. Mijn voorstel was om de kinderen gezamenlijk een monument te laten plaatsen, maar het lijkt er op dat ze het niet eens kunnen worden. De rechthebbende beslist over het monument, maar die heb ik dus nog niet aangewezen.
Een van de kinderen heeft zich inmiddels aangemeld om rechthebbende te willen worden, maar de rekening van de huur voor de komende 20 jaar is toch uiteindelijk uit naam van alle erfgenamen betaald. Hoe los ik dit op? Bij voorbaat dank voor uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
J . Smit

Antwoord:

Geachte heer,

De kwestie is niet moeilijk. U kunt de grafrechten toekennen aan het kind dat zich heeft aangemeld om rechthebbende te worden.
Dat de andere erfgenamen/kinderen ook meebetalen aan het graf is niet relevant.

Ik kan dit bondige antwoord toelichten als volgt.
Gewoonlijk is het zo dat de persoon die de opdracht geeft voor de begrafenis, automatisch ook vraagt om de uitgifte van het graf en daarmee in beginsel de rechthebbende wordt, tenzij aangegeven wordt dat iemand anders het wil worden. In dit geval was de zus opdrachtgever; ik zou verwachten dat zij dan direct of indirect ook uitgifte van het graf vraagt.

De meeste begraafplaatshouders hebben een formulier waarop moet worden ingevuld wie opdrachtgever is van de begrafenis en ook wie rechthebbende moet worden van een nieuw uit te geven graf. Heeft de zus niet een dergelijk formulier ingevuld en ondertekend?
De bedoeling van het hanteren van een dergelijk formulier is om duidelijk te krijgen wie verantwoordelijk is, rechthebbende wordt en aanspreekbaar is voor de kosten.

U rept niet over een formulier. Ik vermoed dat er geen formulier gebruikt is. Dat is in het algemeen niet verstandig, want zonder formele aanvraag wordt alles een stuk vager. Als de zus opdrachtgever was, was zij verantwoordelijk voor de kosten. Zij kan dan geen betaling weigeren en de gemeente doorsturen naar een van de kinderen. U bent er als gemeente blijkbaar in meegegaan, maar dat had niet gehoeven. Als de executeur geweigerd had om te betalen en de kinderen ook, was de zus toch verantwoordelijk.

Met een faillissement van de overledene heeft een begraafplaatshouder niets te maken. Die heeft alleen te maken met zijn opdrachtgever, die uitgifte van een graf vraagt en opdracht geeft voor een begraving. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kosten, ongeacht op hij of zij die kosten kan verhalen.

Het betalen van de kosten heeft niets te maken met het wel of niet zijn van rechthebbende. Het is normaal dat rekeningen worden betaald door een executeur zoals bijvoorbeeld een notaris of accountant of direct uit de nalatenschap van de overledene, maar dat betekent niet dat de executeur / notaris / executeur of alle erfgenamen samen rechthebbenden zijn of worden.

Misschien heeft de opdrachtgever in dit geval ook wel een formulier gebruikt en is formeel om de uitgifte van het graf gevraagd, maar uw gemeente heeft formeel de grafrechten niet aan de zus verleend.

Ik proef uit uw vraag dat u overweegt dat als alle erfgenamen samen betalen, ook alle erfgenamen samen rechthebbende zouden behoren te worden. Dat is niet zo.
Wat u in ieder geval nooit nooit nooit moet doen is het graf op naam zetten van meerdere erfgenamen samen. Dat is een bron van diepe lange vreselijke ellende. Ik ben de afgelopen weken weer eens druk bezig met een begraafplaats waar de beheerder de grafrechten op naam van een echtpaar gezet had. Het paar ging scheiden en de man overleed, waarna diens kinderen uit een eerder huwelijk de helft van het grafrecht opeisten. Sinds vorige zomer komen er iedere week nieuwe brieven met klachten, verwijten en wat dies mee zij op de beheerder af. Zij wordt er gek van.

Nu de zus blijkbaar de grafrechten ook weigerde, ligt de mogelijkheid voor iedereen open om rechthebbende te worden. Als dan een van de kinderen zich meldt, ligt het voor de hand om dat kind direct rechthebbende te maken. Daarmee is het probleem opgelost.

Ik zou als ik begraafplaatshouder was ook nooit de plaatsing van een monument op een graf toestaan, als er geen rechthebbende op dat graf is. Want dan is niemand verantwoordelijk voor de vergunning, voor het blijven nakomen van de voorwaarden in de verordening, voor de kosten, voor latere schade, etc. Nooit aan beginnen. Eerst een rechthebbende.

Terzijde het volgende. Ik had even op de site van uw gemeente gekeken, om te zien wat er zou staan over grafuitgifte en of ik een formulier voor het aanvragen van een begrafenis en de grafuitgifte kon vinden. Een formulier vond ik niet, maar ik zag wel onjuiste informatie, zoals dat men grafrechten voor 20, 30 of 50 jaar kan verwerven. En dat de aanvraag van een graf gewoonlijk door de uitvaartverzorger gebeurt. Maar u moet juist vastleggen wie van de familie de rechthebbende gaat worden en die informatie vragen. Met zulke halfslachtige informatie op de site lok je ook halfslachtige situaties uit. Met de aanvraag van een graf en begrafenis moet een nieuwe rechthebbende daar meteen voor tekenen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE