Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie beslist na overlijden rechthebbende?

19 oktober 2007

Vraag nummer: 5001 (oude nummer: 9802)

Meneer overleden in 2003
mevrouw is nu overleden
zij huurde het graf van haar man, nu is zij overleden kan zij worden begraven in het graf van haar overleden echtgenoot
de kinderen van meneer willen dit niet. het zijn niet haar kinderen
vervalt bij overlijden haar rechten.
graag uw advies,
met vriendelijke groet,
nelly burgerzaken gemeente gxxxxxxxx

Antwoord:

Geachte mevrouw,

We gaan de boel eens even ontrafelen. Er is een graf; de rechthebbende overlijdt; wat nu? De eerste vraag is dan of er al een nieuwe rechthebbende is, die over het graf kan beslissen. Soms staat er in een beheersverordening dat als een rechthebbende overlijdt, er eerst (feitelijk dus binnen enkele dagen) een nieuwe rechthebbende moet worden aangewezen, alvorens een begraving toe te staan. Dit is een regeling die ik zelf altijd propageer, om duidelijkheid te hebben. Soms staat er ook in een beheersverordening dat de rechthebbende die komt te overlijden, zelf ook in dat graf mag.
Ik heb er eens even de tekst van de beheersverordening van uw gemeente bij gehaald. Ik heb een versie van 2001. Daar staat geen bepaling zoals ik hierboven heb omschreven. Er staat (in artikel 10, lid 2) alleen dat na het overlijden van de rechthebbende het grafrecht kan worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloed- of aanverwant tot in de derde graad.

Ik vermoed dat na het recente overlijden van mevrouw nog geen nieuwe rechthebbende is aangewezen, anders had u deze vraag niet hoeven stellen. Het is algemeen gangbaar gebruik in Nederland dat de overleden rechthebbende wordt begraven in 'zijn' of 'haar' graf. Er is op dit moment nog geen rechthebbende die daar formeel over kan beslissen. Ik meen dat op basis van het gewoonterecht mevrouw in het graf bijgezet kan worden.

Kunnen de kinderen van haar echtgenoot, die blijkbaar uitkomen uit een eerdere relatie van de man, de bijzetting van de vrouw verhinderen? Ik meen van niet. Zij hebben geen enkele formele relatie tot het graf. Zij zijn geen rechthebbenden. Maar een van hen zou dat volgens de verordening wel kunnen worden; een kind van de echtgenoot is een aanverwante van de vrouw en voldoet aan het criterium om rechthebbende te kunnen worden. Het is echter de vraag of je als gemeente hen daar op zou moeten wijzen. Dat lijkt mij niet. Anders zou je ook de aanvrager van de begrafenis daar op kunnen wijzen. Ik zou me als gemeente zo neutraal mogelijk opstellen en de kinderen antwoorden dat zij geen rechthebbende zijn en de bijzetting daarom niet kunnen verhinderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718).

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder