Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wettelijke grafrust na bijzetting urn


31 mei 2013

Vraag nummer: 34752

De urn van mijn tante is onlangs bijgezet in het graf van haar ouders.
Rust er nu een grafrust van 10 jaar op dit graf?
Onlangs is de wet versoepeld en wat houdt die versoepeling in?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Grafrust is van toepassing op een graf waarin een lijk is begraven. Op een asbus/urn is geen grafrust van toepassing. Er is geen enkel bezwaar tegen om een asbus bijvoorbeeld telkens om het jaar op een andere plaats te bewaren. Met stoffelijke overschotten stuit dat wel op praktische bezwaren.

De inhoud van een asbus (ik spreek liever van asbus dan van urn, omdat met de urn meestal alleen het sieromhulsel bedoeld wordt) mag pas na 10 jaar geruimd worden. Maar die 10 jaar heeft weinig betekenis omdat de persoon die de asbus bezit, altijd een andere bestemming aan de as kan geven. Als iemand na 2 of 6 jaar besluit om de as alsnog te verstrooien, kan dat.
De ruimingstermijn van 10 jaar heeft eigenlijk alleeen effect voor de houder van een begraafplaats of crematorium. Die mag de as niet binnen 10 jaar verstrooien, tenzij er toestemming is van de rechthebbende van de nis of het graf waar de asbus verblijft.

U stelt dat de wet onlangs versoepeld is. In 2010 is de Wet op de lijkbezorging inderdaad gewijzigd. De wet is op enkele punten versoepeld (en op andere punten iets aangescherpt).
Maar ik neem aan dat uw vraag betrekking heeft op de termijn van bewaring van asbussen. Welnu, tot 2010 was het zo dat een asbus pas na 20 jaar mocht worden geruimd; sinds 1 januari 2010 mag dat al na 10 jaar.
Echter, zoals ik al zei: dat heeft alleen effect voor de houder van een begraafplaats of crematorium. Die mag de asbus niet ruimen en de as niet verstrooien binnen 10 jaar. Als de betaalde termijn van het graf van uw grootouders bijvoorbeeld in 2020 afloopt, mag de begraafplaatshouder de asbus pas in 2023 ruimen door hem te ledigen.
De familie daarentegen - de rechthebbende op het graf om precies te zijn - mag echter in 2020 de asbus wel opvragen en de as verstrooien. Of kan de beheerder van de begraafplaats daar toe machtigen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over het vervoeren van een asbus naar het buitenland en het aldaar verstrooien van de as:TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE