Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wens van vader: bijzetting in graf moeder

17 maart 2011

Vraag nummer: 24594 (oude nummer: 16559)

geachte, Mijn moeder is 8 jaar geleden na ziekbed overleden.Mijn vader gaat haar graf iedere dag bezoeken.Mijn oudste broer en zus hebben geen contact meer met vader.Mijn vaders laaste wens is om begraven te worden bij zijn vrouw.Het probleem is echter dat mijn oudste broer en zus dit niet willen.Ik wil hem deze laaste wens geven en samen te zijn met mijn moeder.Wat moeten we doen.Ik hoop op een antwoord van u mvg

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De persoon op wiens naam het graf van moeder staat, beslist of vader daar kan worden bijbegraven of niet.
Als het graf nu op naam van vader staat, is het verstandig om nu al het graf op uw naam over te laten schrijven. U kunt dan toestemming geven voor de begrafenis van vader. Uw broer en zus kunnen dat dan niet tegen houden.

Als het graf op naam van vader staat op het moment van zijn overlijden, kan er een probleem ontstaan, omdat vader dan geen toestemming meer kan geven voor zijn eigen begraving in dat graf. Dat moet u dus voorkomen. En kunt u voorkomen, zoals ik net al schreef.

Als het graf van moeder op naam van uw oudste broer of uw zus staat, is er een probleem. Zij zullen dan toestemming moeten geven. Als zij die toestemming weigeren, kunt u een advocaat in de arm nemen.

Uw vader doet er in alle gevallen goed aan om een testament of een codicil op te stellen, waarin hij uitdrukkelijk neerlegt dat hij in het graf bij zijn vrouw begraven wil worden. De rechter zal daar in geval van een noodsituatie zeker rekening mee houden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder