Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wel steen plaatsen nog geen akte erfrecht


22 januari 2003

Vraag nummer: 1946  (oude nummer: 2326)

Wed, 22 Jan 2003 09:55

Geachte heer van der Putten,

Eind oktober 2002 is de stiefmoeder van mijn vrouw begraven op de Algemene begraafplaats te Oldebroek in een zgn. 2-persoonsgraf. Op termijn kan daar dus een andere overledene in worden bijgezet. Om eventuele "moeizame" onderhandelingen met de familie van die overledene te voorkomen wilden de stiefkinderen zo spoedig mogelijk zorgen voor een grafsteen. Echter zijn de stiefkinderen door het ontbreken van een testament geen erfgenamen en werden door de notaris geadviseerd geen actie meer te ondernemen. De wettelijke erfgenamen (1 nog levende zus en ongeveer 30 (achter)neven en nichten) zouden dit nu dienen te regelen. In een brief aan die erfgenamen hebben de stiefkinderen de wens en het verzoek aangegeven het plaatsen van de steen te willen afronden als onderdeel van het rouwproces, zonodig in overleg met die erfgenamen.
Wat schetst de "verbazing" als tijdens een eerste gesprek bij de desbetreffende notaris deze zus zegt het graf gekocht te hebben en zal zorgen voor de grafsteen, zonder daarbij een gebaar te doen naar de aanwezige stiefkinderen.
De vragen die nu voorliggen zijn deze:
1. Kan deze zus zonder dat er al een akte van erfrecht is opgemaakt en een gemachtigde is aangewezen/vastgesteld deze zaken al regelen bij de gemeente?
2. Kunnen de stiefkinderen bij de gemeente daar formeel bezwaar tegen maken dan wel vooruitlopende op het opmaken van de definitieve akte van erfrecht (wat waarschijnlijk nog wel even kan duren) toch actie ondernemen om een grafsteen te laten plaatsen en de kosten in te dienen bij de notaris (er is een speciale rekening voor de begrafeniskosten aanwezig)?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

A. C. Paap

Antwoord:

Geachte heer Paap,

De persoon of personen die de begrafenis hebben geregeld - naar ik aanneem de stiefkinderen - kunnen het graf op hun naam laten zetten. Maar dan moeten ze wel snel zijn. En ze kunnen dan zelf bepalen wat voor grafsteen er komt. En de rekening van het geheel kan naar de erfgenamen, omdat e.e.a. in het kader van zaakwaarneming is geschied.
Als de zus (en neven en nichten) meenden of menen als erfgenamen meer zeggenschap te hebben, dan hadden zíj de begrafenis maar moeten regelen.
Ik zou er in uw geval dus snel werk van maken in de richting van de gemeente. En de nota kan bij de erfgenamen worden gelegd.
En met een akte van erfrecht heeft dit alles niets te maken.
En de advisering van de notaris is zakelijk gezien wel begrijpelijk, maar emotioneel niet; en er wordt geen gebruik gemaakt van de ruime mogelijkheden van het recht om het zo te doen als ik boven schets.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 januari 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE