Weigering betaling grafrechten gereserveerd graf


21 april 2009

Vraag nummer: 6437  (oude nummer: 12832)

L.S.
onlangs is geconstateerd dat per abuis voor een dubbelbreed graf maar voor één graf rechten zijn gevraagd en voor het gereserveerde graf niet.
De rechthebbende weigert nu het grafrecht voor het gereserveerde graf te betalen. Heeft zij recht van spreken?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, waarschijnlijk niet. Een kennelijke vergissing kan natuurlijk altijd worden gecorrigeerd.

Ik houd een slag om de arm met 'waarschijnlijk', omdat het de vraag is of er al een grafakte is uitgegeven, wat daar precies in staat, wat voor regels in een beheersreglement staan en of de betrokken mevrouw kon weten dat sprake was van een vergissing.
Zoals ik wel vaker antwoord op dit soort algemeen geformuleerde vragen in een specifieke situatie: zonder concreet alle stukken gezien te hebben en alle partijen gehoord te hebben, kun je nooit iets met zekerheid zeggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >