Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Weigeren rechthebbende door gemeente


4 januari 2006

Vraag nummer: 4210  (oude nummer: 7212)

Geachte heer van der Putten,

Binnen onze gemeente heeft een voormalig college ooit eens besloten om op een deel van onze oude begraafplaats, ivm slechte vertering en te kleine graven, uitsluitend nog het begraven van rechthebbenden wiens partner al begraven ligt toe te staan. Mijn vraag is nu of dit juridisch wel mogelijk is. Als er nog rechten zijn mag de rechthebbende toch zelf beslissen wie hij in het graf laat begraven? Je hebt immers het recht tot begraven afgekocht. Mag je er dan achteraf een voorbehoud worden gemaakt? Voor de duidelijkheid, het betreft hier graven voor onbepaalde tijd en zonder onderhoudskosten.

Met vriendelijke groet
Corine Verbeek

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, het is juridisch niet mogelijk om rechtsgeldig te regelen dat in graven alleen de partners van reeds aldaar begraven personen bijgezet mogen worden.
Inderdaad mogen rechthebbenden zelf beslissen of ze in een graf de partner, de buurman of een willekeurige derde laten begraven. Rechthebbenden hoeven zich van het 'besluit' van het college helemaal niets aan te trekken.
Of sprake is van graven voor onbepaalde tijd of van graven voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld 20, 40 of 100 jaar, dat doet er niet toe), maakt geen enkel verschil.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE