Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat is 'graf voor onbepaalde tijd'


5 november 2009

Vraag nummer: 7054  (oude nummer: 14284)

Wat is onbepaalde tijd?
1. Wanneer geen rechthebbende bekend is.
2. Wanneer grafmonument is afgebroken: zeg maar zeer sterk is verwaarloosd.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat een graf is uitgegeven voor 'onbepaalde tijd' betekent niets anders dan dat het tijdstip van aflopen van het grafrecht nog niet bekend is. De tijd/termijn is nog niet bepaald.

In lid 1 van artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging staat dat graven voor bepaalde tijd en voor onbepaade tijd kunnen worden uitgegeven. Voor 'bepaalde tijd' betekent dat je meteen bij de uitgifte afspreekt over het voor bijvoorbeeld 20 jaar, 30 jaar of een andere termijn is. Als je het niet meteen afspreekt, is het 'onbepaald'.

De term 'graf voor onbepaalde tijd' wordt vaak gebruikt voor graven die 'eeuwig' worden uitgegeven. 'Eeuwig' bestaat niet, maar in de volksmond wordt het zo genoemd. Feitelijk komt het er gewoonlijk op neer dat het graf blijft bestaan zo lang de begraafplaats blijft bestaan. En dat kan best wel een eeuwen lang zijn.

Om nog iets dieper op uw vraag in te gaan:
1. Een grafrecht vervalt niet, als er geen rechthebbende meer bekend is. Een grafrecht is een 'zakelijk recht', wat betekent dat het op de zaak rust, ook als er geen persoon meer is die het recht heeft. Men moet dus altijd van een graf waarvan de termijn niet is afgelopen af blijven, ook als er geen rechthebbende is of bekend is. Een praktisch probleem als er geen rechthebbende meer is, is dat niemand voor het recht opkomt en het verdedigt, als de begraafplaats het 'afpakt'.
2. Als het graf sterk verwaarloosd is, kan het grafrecht vervallen. Dat staat ook in artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging. Maar dat kan net zo goed blij graven voor bepaalde tijd als bij graven voor onbepaalde tijd. Dat heeft er niets mee te maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE