Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wanneer verlenging grafrechten betalen?


6 oktober 2009

Vraag nummer: 6936  (oude nummer: 13991)

Binnen een jaar na de aanvang van de termijn waarin verlenging van het grafrecht kan worden verzocht doet de houder van de begraafplaats aan de rechthebbende schriftelijke mededeling van het verstrijken van de termijn en van de mogelijkheid tot verlenging van het grafrecht met 10 jaar.
Voor verlenging van het grafrecht wordt een verzoekbrief meegestuurd die door de rechthebbende wordt ingevuld, ondertekend en geretourneerd.
Nu is het zo dat het verzoek om verlenging meestal binnen enkele weken nadat ze de brief van de gemeente hebben ontvangen wordt geretourneerd, dus ruim een jaar voordat het grafrecht verloopt. Op dit moment is het zo dat de rechthebbende binnen enkele weken ook de nota verlenging grafrechten krijgt met het verzoek om die binnen een aantal weken te voldoen. Wat weer tot (soms boze) reacties van rechthebbenden leidt, met de vraag waarom ze al een tot anderhalf jaar voordat het grafrecht verloopt, moeten betalen.
Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is een bekend probleem. Veel begraafplaatshouders doen het zo, dat men weliswaar ruim een jaar tevoren vraagt of de rechthebbende een verlenging wenst, maar de rekening daarvoor pas een jaar later stuurt, enkele maanden voordat de verlenging ingaat. En dat ook in de eerste brief aankondigt.

Men kan een rechthebbende ook vragen op het antwoordformulier aan te geven of men direct wil betalen, dan wel een jaar later, waarbij men er wel rekening mee moet houden dat een jaar later de kosten verhoogd kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE