Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wanneer ruimen graf nadat rechthebbende is overleden?


12 november 2013

Vraag nummer: 36353

Na hoeveel jaren na overlijden van een rechthebbende van een graf mag een gemeentelijke begraafplaats het desbetreffende graf ruimen en in welk wetsartikel staat die termijn beschreven?
Hartelijk dank.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De wet zegt hier niets over. Een graf hoeft wettelijk enb juridisch gezien namelijk ook helemaal niet geruimd te worden als de rechthebbende is overleden. Maar vaak wordt dit in gemeentelijke verordeningen (en in reglementen van kerkelijke begraafplaatsen) geregeld.

Het is niet zonder meer zo dat een gemeente een graf mag ruimen als de rechthebbende van een graf is overleden. Dat mag alleen als in een beheersverordening voor de begraafplaats staat dat als de rechthebbende is overleden, het graf binnen 6 of 12 maanden moet zijn overgeschreven op een nieuwe rechthebbende. Als dat niet is gebeurd, mag de begraafplaatshouder het graf vervallen verklaren. Als er geen besluit tot vervallen verklaren is geweest (waar belanghebbenden bezwaar tegen hebben kunnen aantekenen), is het grafrecht niet vervallen.
Gemeenten maken vaak de fout te zeggen dat het grafrecht vervallen is, zonder werkelijk een besluit te hebben genomen. Dan kunnen belanghebbenden aanspraak maken op herstel van de situatie of een schadevergoeding.

Als in een beheersverordening of reglement niets is geregeld, kan het overlijden van de rechthebbende nooit tot het ruimen van het graf leiden. Althans niet rechtsgeldig. Voor het (voort)bestaan van een grafrecht is het helemaal niet nodig dat er een rechthebbende is. Het grafrecht is namelijk een zakelijk recht, dat rust op de zaak (het graf) en niet afhankelijk is van een persoon die het recht uitoefent. Als er geen rechthebbende is, moet het recht door de begraafplaatshouder worden gerespecteerd.
Het recht kan door overlijden alleen vervallen als dat in de voorwaarden staat, waaronder het graf uit uitgegeven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Is bij een uitvaart een uitvaartondernemer verplicht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE