Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Waarom graf maximaal met 10 jaar verlengen?

16 april 2007

Vraag nummer: 4764 (oude nummer: 9178)

Geachte heer Van der Putten, Waarom mag een grafrecht van 20 jaar niet eerder dan het 18e jaar worden verlengd, en waarom maximaal 10 jaar per verlenging. Is dat alleen om voor de begraafplaats te voorkomen dat er langdurende rechten ontstaan? De houder van de begraafplaats heeft immers wel de mogelijkheid om rechten voor 40 of 50 jaar uit te geven, waarom dan na 15 van de 20 jaar niet met bijv. 20 jaar verlengen. m.v.g.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is vooral de uitkomst van politiek handjeklap in de Tweede Kamer. Men wilde inderdaad geen langdurende grafrechten vervorderen.
Er zijn tijdens de kamerbehandeling van de herziene Wet op de lijkbezorging in de jaren '80 diverse voorstellen geweest, o.a. om graven voor maximaal 30 jaar uit te geven, zonder recht op verlenging. Dat was voor Joden, strenge Christenen en anderen die aan eeuwigheid hechten, onaanvaardbaar. Er zijn diverse voorstellen en tegenvoorstellen gedaan en het resultaat is een compromis.
De idee achter de huidige regeling is dat men een grafrecht alleen verlengt als men er op dát moment nog behoefte aan heeft. Bij lang vooruit betalen kan het zo zijn dat er op het moment dat de lopende termijn afloopt, al geen behoefte meer aan verlenging is (bij levende personen). Ook kan het zijn dat er dan een lange termijn geen rechthebbende is of bekend is, waardoor niemand verantwoordelijk is.

Overigens, als men vooruit wil betalen voor meerdere tientallen jaren, kan dat ook via de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl), zoals u weet. Dat hoeft feitelijk voor de familie niets extra te kosten. Als op dit moment het verlengen van een graf voor 10 jaar bijvoorbeeld 800,- kost, en de familie wil 30 jaar verlengen, dan kan men nu aan de gemeente voor de periode 2007-2017 euro 800,- betalen en aan Grafzorg voor de periode 2017-2037 euro 1.450,-, inclusief kosten. Of aan Grafzorg voor 2007-2037 euro 2.250,-. Dat is dus zelfs goedkoper voor nabestaanden dan 3 x 800,- is 2.400,- aan de gemeente. Langere termijnen zijn nog veel goedkoper. Een graf voor 100 jaar via Grafzorg kost ongeveer 5,5 keer het 10-jaarlijkse bedrag, dus in dit voorbeeld euro 4.400,-.

Overigens is in de herziening van de Wet op de lijkbezorging, die nu bij de Tweede Kamer ligt, opgenomen dat men voortaan met maximaal 20 jaar per keer kan verlengen, in plaats van 10 jaar. Het ligt in de rede dat begraafplaatshouders straks 2 mogelijkheden aanbieden: verlenging met 10 jaar of met 20 jaar. Dat komt aan een behoefte tegemoet denk ik, dus dat is prima.
En inderdaad is 10 jaar verlengen moeilijk uit te leggen als je een graf wel voor 20 jaar kunt uitgeven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder