Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Waar zijn de gegevens van de grafrechten op te vragen?


20 oktober 2004

Vraag nummer: 3392  (oude nummer: 4834)

Waar zijn de gegevens van de grafrechten op te vragen over geplaatste graven.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een grafrecht, althans een recht op een eigen 'graf met een uitsluitend recht' zoals de wettelijke term luidt, moet schriftelijk worden gevestigd. Dat betekent dat op papier moet staan wat de rechten en plichten zijn. De rechten en plichten staan gewoonlijk in een beheersreglement of een beheersverordening van een begraafplaats. In de grafakte (besluit of grafbrief of overeenkomst) die iedere rechthebbende krijgt, wordt evenwel meestal verwezen naar dat reglement of die verordening.

De gegevens over de grafrechten hoeft - als het goed is - een rechthebbende niet op te vragen omdat hij ze al ontvangen heeft bij het aangaan van de overeenkomst. Mochten echter de papieren zoek zijn geraakt, dan behoort de houder van de begraafplaats natuurlijk ook alle informatie te kunnen geven. In vroeger tijden was het niet verplicht om grafrechten schriftelijk te vestigen. Het kwam vooral bij kleinere kerkelijke begraafplaatsen nog al eens voor dat alleen mondelinge afspraken werden gemaakt. Ook de parochie of de kerkvoogdij had dan niets op papier staan. Dat maakte het later wel lastig om uit te zoeken wat nadere voorwaarden of mogelijkheden waren.

Omdat alle ruim 3.500 begraafplaatsen in Nederland hun eigen regels en voorwaarden konden en nog steeds kunnen hanteren, is het niet mogelijk om te zeggen dat de grafrechten altijd zus of altijd zo zijn. Het is overal anders. Als een gemeente meerdere begraafplaatsen in beheer heeft, kunnen ook de regels per begraafplaats verschillen. Dat kan te maken hebben met historische rechten of met andere technische voorwaarden zoals een andere grondwaterstand. Ook kunnen verschillende typen graven op één begraafplaats verschillende rechten en plichten hebben. Ook tussen oude en nieuwe graven kunnen er verschillen zijn. Er zijn gemeenten die tientallen verschillende soorten graven hebben met verschillen in formaten, ligging, voor 1, 2 of 3 personen, met of zonder kelder, soms speciaal voor kinderen of alleen voor urnen. Voor heel Nederland zijn er vele honderden en wellicht duizenden verschillende graftypes met grote en kleine verschillen in de rechten. Maar ja, er zijn ook een paar miljoen graven, dus zo gek is dat niet.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE