Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vraag nav 5644 aansprakelijkheid bij schade


15 november 2005

Vraag nummer: 4117  (oude nummer: 6879)

U schrijft dat degene (in dit geval de notaris) op wiens naam het graf staat persoonlijk aanspreekbaar is bij schade. Nu had ik ook begrepen uit de uitspraak van de Hoge Raad dat de begraafplaats eigenaar is van het grafmonument.
Hoe zit dat nu met de aansprakelijkheid?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Uw vraag is zo algemeen gesteld dat ik alleen een algemeen antwoord kan geven. Waarschijnlijk bedoelt u het arrest (dat is geen 'uitspraak'; de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of de bestuursrechter kennen een uitspraak; de Hoge Raad wijst arresten) van 25 oktober 2002 over de eigendom van grafstenen.
Hoe zit dat?
Verstandige begraafplaatshouders hebben in hun beheersverordening of -reglement geregeld dat de risico's van schade voor rekening en risico komen van de persoon op wiens naam het graf staat. Als dat een notaris is, is dat de notaris, ja.
In de commentaren bij dat arrest uit 2002 staat gegeven dat het regelen en afwentelen van schade in een verordening of reglement kan. Blijkt indirect ook uit rechterlijke uitspraken; er is nooit een principiƫle uitspraak over gedaan, maar in tal van vonnissen en arresten en uitspraken wordt het zonder probleem geaccepteerd. En dat is ook logisch, omdat maatschappelijk de grafsteen als iets 'van de familie' wordt beschouwd, met alle lusten en lasten.
Zie ook blz. 62-64 van het boekje 'Vraagbaak Begraven en Cremeren' (uitg. SDU, 2004). En zie het commentaar bij het arrest, waaronder de conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. De Vries Lentsch-Kostense en de noot van ondergetekende, opgenomen in de bundel Thematisch Handboek Lijkbezorging onder 2.2.37, blz. 9-21).

Ik heb dat echter ook op deze site al ruim een dozijn keer in allerhande varianten beschreven in antwoord op vragen in de rubriek Grafsteen/monument, vooral van eind 2002 en 2003, en verwijs u daar graag naar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE