Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vooruit regelen verlenging grafrecht


10 maart 2010

Vraag nummer: 7405  (oude nummer: 15411)

Hr. Van der Putten,
Onderstaand art. 28 sub 1. (wet 01-01-2010)
"Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaar voor het
verstrijken van de termijn, telkens verlengd, met dien verstande dat de houder van de
begraafplaats kan bepalen dat een periode van verlenging niet korter is dan vijf jaar en niet langer
is dan twintig jaar. Het uitsluitend recht op een graf is geen registergoed."
Hierin staat vermeld “mits gedaan binnen twee jaar voor het verstrijken van de termijn” wil dit zeggen dat het verboden is om bv. 3 jaar voor einde grafakte deze te verlengen?
M.v.g.
J. Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is juist. Het is inderdaad wettelijk verboden om een graf 3 of 5 of 8 jaar enz. voor afloop van de lopende termijn te verlengen.
Een graf dat in 2020 afloopt, mag men pas in 2018 of 2019 verlengen, niet in 2017 of nog eerder.

In de praktijk wordt wel een uitzondering gemaakt als er iemand in het graf begraven wordt, om de termijn van grafrust van 10 jaar te waarborgen.
Stel een graf is uitgegeven in 1998 voor 20 jaar. Het recht loopt dan in 2018 af. Als nu in 2010 iemand begraven wordt, moet hij 10 jaar begraven blijven vanwege de grafrust. Dan komt men nu eigenlijk 2 jaar (periode 2018 - 2020) tekort. Vaak wordt dan nu wel een verlenging geregeld; dat is een algemeen gedoogde praktijk, ook al is het eigenlijk in strijd met de wet. Dan zou men pas in 2016 of 2017 die 2 jaar verlenging mogen regelen. Althans, tot 1 januari 2010 was het zo.

Sinds 1 januari 2010 is de regeling van artikel 28, eerste lid, dat er telkens minimaal 5 jaar verlengd moet worden. Ik meen dat als je nu toch al een verlenging vooruit gedoogt, dan je dan ook een verlenging met 2 jaar in plaats van 5 moet gedogen. De wetswijzigng had de bedoeling om de administratie te vereenvoudigen en niet om mensen (verlengde) termijnen op te dringen waar geen behoefte aan bestaat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE