Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Voortijdige beëindiging langdurende grafrechten


8 augustus 2012

Vraag nummer: 28787

Geachte heer Van Putten,

Als zovele gemeenten kent ook onze gemeente langdurende en eeuwige grafrechten. In de verordening is - uiteraard - geregeld hoe de rechthebbende deze grafrechten voortijdig kan beëindigen. Er staat echter niets over onze mogelijkheden om de rechten van onze kant voortijdig te beëindigen.

Kunt u - als deskundige op dit gebied - aangeven op grond van welke wettelijke bepalingen of leerstukken wij deze grafrechten al of niet voortijdig zouden kunnen beëindigen?

Met vriendelijke groet,
X

Antwoord:

Geachte heer,

Grafrechten - zowel kort als (heel) lang lopend - kunnen door de houder van een begraafplaats beëindigd worden op grond van de wet of op grond van regels in de beheersverordening of akte van uitgifte.
Deze mogelijkheden zijn beperkt.
De Wet op de lijkbezorging geeft in artikel 28 de mogelijkheid om rechten te laten eindigen bij kennelijke verwaarlozing van het graf(monument).
Wat in uw beheersverordening staat weet ik niet, maar veel voorkomende redenen om grafrechten vervallen te verklaren zijn het niet (tijdig) overschrijven van het grafrecht na het overlijden van de rechthebbende en ook weer het ernstig verwaarlozen van het onderhoud van het grafmonument, zoals breuk. Zulke voorwaarden werden vroeger ook wel opgenomen in de akte van uitgifte van het graf.

Misschien zijn er nog andere mogelijkheden. Een kan zijn het invoeren van onderhoudsrechten voor graven voor onbepaalde tijd. Onder bepaalde voorwaarden keurden rechters dat in 2009 en 2011 goed. Het gevolg van het niet betalen van zulke rechten kan misschien ook het vervallen verklaren van de grafrechten zijn, mits dit als voorwaarde in de verordening was opgenomen (wat echter vaak niet het geval is).
Het is echter nog niet duidelijk wat de consequenties kunnen zijn voor meer of minder vergelijkbare gevallen. Wetgeving en jurisprudentie zijn helaas niet altijd even helder.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE