Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Voortijdig verlengen uitsluitend recht


11 februari 2008

Vraag nummer: 5200  (oude nummer: 10302)

Geachte heer,

De gemeente (houder algemene begraafplaats) heeft door een omissie de rechthebbende op een eigen graf voortijdig aangeschreven voor verlenging met 10 jaar. De houder is er per abuis van uitgegaan dat het uitsluitend recht 15 jaar bedraagt in plaats van de wettelijke termijn van minimaal 20 jaar. De wetswijziging is daarbij niet in aanmerking genomen. (Zoals bekend is de huidige Wet op de lijkbezorging op 1 juli 1991 in werking getreden en duurt de termijn ex artikel 28 tenminste 20 jaar.)Voorbeeld. Het uitsluitend recht van mw. X is verleend op 30 juli 1991. De houder heeft als vervaldatum aangemerkt 30 juli 2006. De vervaldatum moet echter zijn 30 juli 2011! Inmiddels heeft mw. X de verlenging van het uitsluitende recht met 10 jaar betaald. Mevrouw X. wilde kennelijk het uitsluitende recht verlengen voor 10 jaar. Materieel is het betalingsmoment door de omissie van de houder vervroegd. De gemeente moet dit rechtzetten (in casu zijn er zo'n 100 rechthebbende als mw. X).
Wat is nu de beste handelswijze die recht doet aan alle betrokkenen. Kunt u ons adviseren?

Antwoord:

Geachte heer,

Op 30 juli 1991 uitgegeven uitsluitende grafrechten behoorden inderdaad voor (minstens) 20 jaar te worden uitgegeven. Als ze voor 15 jaar zijn uitgegeven, is dat een vergissing van de begraafplaatshouder. Mij lijkt dat van rechtswege de termijn van alle graven met een uitsluitend grafrecht die na 1 juli 1991 voor kortere termijnen zijn uitgegeven, 20 jaar bedraagt.

Het lijkt mij correct om alle rechthebbenden aan wie ná 1 juli 1991 een grafrecht voor 15 jaar is verleend, er van in kennis te stellen dat de termijn op 20 jaar is gesteld en dat men de rechten in het 19e jaar desgewenst kan verlengen.
In het geval van mevrouw X zou ik haar eveneens berichten dat de termijn op 20 jaar is gesteld en haar de keuze laten om de betaalde verlenging óf terug te betalen, óf aan te merken als een verlenging voor de periode 2011-2021. Strikt genomen zou een verlenging pas over een paar jaar geregeld mogen worden, maar nu er sprake is van een vergissing van de kant van de gemeente is enige coulance op zijn plaats, ook al is het strikt genomen in strijd met de wet. Maar haar ook de kans bieden om (nu) van verlenging af te zien, lijkt mij correct. Wellicht had zij überhaupt maar 5 jaar willen verlengen, maar heeft ze 10 jaar genomen omdat het de enige optie was. Dan kan ze er nu van af zien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE