Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verwijderen steen ("Ik ben het gekibbel erfgenamen meer dan zat!")


25 januari 2005

Vraag nummer: 3632  (oude nummer: 5457)

Geachte heer,

Ik heb sedert een aantal jaren het grafrecht van het graf van mijn ouders. Mijn vader die als laatste is overleden heeft voor zijn overlijden aan mij gevraagd zorg te dragen voor de afwerking van het graf met een dekplaat en hij stelde daarbij dat ik er zelf invulling aan mocht geven; dat heb ik als rechthebbende gedaan. Wij zijn met vijf erfgenamen. Al snel na het overlijden van mijn vader bleek dat de overige erfgenamen het er niet mee eens waren en zijn. Ik heb een wens van een overledene uitgevoerd! Wij, de erfgenamen, kunnen het na jaren nog steeds niet eens worden en ik heb als rechthebbende het voornemen zonder overleg met de overige erfgenamen alles wat zich boven de grond bevindt in overleg met de begraafplaats te laten verwijderen. Kortom ik ben het gekibbel meer dan zat.

Vraag: Kan ik als rechthebbende alles boven de grond i.o.m. de begraafplaats laten verwijderen zonder de overige erfgenamen hierover te verwittigen en kan dit straffeloos gebeuren?

Mijn dank voor uw antwoord,

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als u enkele andere vragen uit deze adviesrubriek hebt bekeken, hebt u kunnen zien dat de persoon op wiens naam een familiegraf staat, het helemaal voor het zeggen heeft.
Voor zolang het blijft binnen de regels van de begraafplaats.
Dus als het graf op uw naam staat, kunt u doen en laten wat u wilt. Strafbaar is het niet. Of andere erfgenamen u iets kunnen maken kan ik niet goed beoordelen omdat ik niet weet of u ooit bepaalde onderlinge afspraken hebt gemaakt. Maar als die er niet zijn, kunt u doen en katen wat u wilt.

Het zou trouwens fijn zijn geweest als u vader u niet alleen gezegd had, maar ook zelf opgeschreven had, wat hij wilde met het graf. Dat zou veel discussie met andere erfgenamen schelen. In uw geval helpt het niet meer.
Maar ik schrijf het wel op als waarschuwing voor andere mensen: "Schrijf je wensen op! Zadel de personen die je lief zijn niet op met problemen en discussies! Zeg tegen iedereen wat je wilt en schrijf het op!"

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE