Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vervolg op nr 7188 mbt grafrecht

1 januari 2006

Vraag nummer: 4203 (oude nummer: 7190)

Geachte Mr. v.d. Putten,
Ten eerste: dat was snel!
Bedankt hiervoor.
Dan mijn vervolgvraag: de begrafenis is door ons, de executeurs, geregeld in overleg met de partner en de dochter (toen de verhoudingen nog goed waren), en betaald door de dochter. Alleen de grafrechten zijn door de partner geregeld. Dit zou zij in overleg met de dochter doen, maar dat blijkt achteraf niet zo te zijn gebeurd.
Maakt dit de zaak eenvoudiger?
Alvast dank voor de te nemen moeite.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik was toevallig op internet toen u uw vraag stelde, dus kon per omgaande antwoorden. Nu toevallig ook weer.

Dit maakt de zaak gecompliceerder, want dan moet men voor een goed advies meer detailzaken weten. En niet uit een verhaal, maar alle beschikbare papieren. Of het gaat om een gemeentelijke of kerkelijke begraafplaats, wie op welke wijze contact had met de administratie van die begraafplaats, wie opdracht gaf aan de uitvaartondernemer en wat er in een opdrachtformulier staat, of de uitvaartverzorger contact had met de begraafplaatsadministratie en op welke manier, wie welke stukken bij welke instantie ondertekend heeft en wanneer.
Wie wat betaald heeft is vaak maar secundair van belang.
Ik begrijp nu in ieder geval dat er nog geen graf was op het moment van overlijden; dan hebben erfgenamen geen aanspraken uit hoofde van erfrecht, kan ik al wel vast zeggen. Want het graf maakt geen deel uit van de nalatenschap van uw broer; het was er niet toen hij nog leefde.

Maar dan blijft altijd nog mijn laatste opmerking bij mijn vorige antwoord staan. Inventiviteit en soms een beetje bluf kunnen soms wonderen doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder