Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervolg administratie kerkhof


21 januari 2006

Vraag nummer: 4236  (oude nummer: 7319)

Geachte heer van der Putten,

In vervolg op uw antwoorden op mijn vragen ben ik eind november ''05 naar kerkhof-beheerder geweest en heb kopieen van de Register-kaarten van zowel grootouders als ouders gekregen.

Op de kaart van mijn Opa = no24, staat dat in 1996 de resten van mijn Opa in een beenderenkist zijn gedaan en dat deze beenderenkist op de kist van mijn Oma op no 23 is geplaatst. Tevens staat op kaart Opa =no 24 dat deze plaats in 1996 is ingenomen door mijn Vader, dus op no 24.

Op de kaart van mijn Oma = no 23 staat ook dat in 1996 de beenderenkist van mijn Opa op de kist van mijn Oma is geplaatst. Oma is dus nooit geruimd !!

==> !! Maar !! : op de kaart van mijn Oma = no 23 staat ook bijgeschreven dat deze plaats in 1996 is gereserveerd voor met naam genoemd mijn Moeder !!!!!

In administratie kerkhof staat dus duidelijk waar wie lag en waar een plaats voor mijn Moeder was gereserveerd.
Kerkhofbeheerder was dus wel bekend met deze zaken !!

Het kan dan toch niet tot "normaal" kerkhofbeheer behoren om dan mijn vader maar onterecht te ruimen !! ( schending grafrust ??) en mijn moeder niet op de voor haar gereserveerde plaats te begraven.

Mijn moeders in 1996 vastgelegde wens en tevens onze wens was duidelijk door kerkhof-beheerder in administratie vastgelegd.

UIteraard bechouw ik deze begrafenis dan ook niet als correct cq adequaat uitgevoerd / afgerond.

Op 10 dec 05 heb ik een brief naar Kerkhof-bestuur tav voorzitter gestuurd met kopieen van Register-kaarten erbij, maar tot op heden heb ik nog geen reactie mogen ontvangen

Mijn vragen:

Is dit geen schending grafrust ??

Is kerkhofbestuur niet verplicht om deze fouten op hun kosten te herstellen ??

Moet ik geen graf-akte krijgen met alle 4 de namen van grootouders en ouders ?

Mag ik bij herbegaven aanwezig zijn ?

In afwachting op uw antwoorden en met vriendelijke groet,

N. van Gorp

21-01-2006

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Excuses, maar ik weet niet meer precies welke vragen u eerder gesteld hebt. Sinds begin november 2005 heb ik ruim 300 vragen onder ogen gehad.

Als onterecht geruimd is, is een fout gemaakt, dat is duidelijk. Maar als de resten zich nog in de kelder bevinden, zijn ze niet 'weg', zoals wel het geval zou zijn geweest als een gewoon zandgraf geruimd zou zijn en de resten naar een verzamelgraf of knekelput overgebracht zouden zijn. De resten zijn nog in de kelder. Dan kun je zeggen dat ze niet meer op de juiste plek liggen, of in de juiste kist. Maar normaal vergaat een kist ook, dus tja, wat is per saldo het verschil? Ik begrijp dat er gevoelsmatig een groot verschil is, maar wat is dan de schade? De kosten van een kist? Maar als de kist normaal al vergaan zou zijn, wat best zou kunnen met een gewone kist, is het dan reƫel om een nieuwe te verlangen? Maar is er door een nieuwe kist wel plaats voor een volgende bijzetting? Is de kelder daar groot genoeg voor?
Ik weet het even niet. Maar zulke hele concrete vragen lenen zich niet voor beantwoording in deze adviesrubriek, omdat meer gegevens nodig zijn. De grootte van de kelders en hoor en wederhoor van beide partijen, bijvoorbeeld.

Een grafakte heeft betrekking op een graf, niet op overledenen. Dat betekent dat er alleen in staat van welk grafmen gebruik maakt en voor hoeveel personen en voor welke termijn. Maar niet, wie daar begraven is.

Of u bij het herbegraven aanwezig mag zijn, beslist het kerkhofbestuur. Meestal bevatten reglementen er voorschriften over, die meestal inhouden dat er geen publiek bij opgravingen of werkzaamheden aan graven aanwezig mag zijn. Het poubliek reageert soms heel erg emotioneel; het kerkhofpersoneel is geen rouwtherapeut, maar moet zakelijk haar werkzaamheden kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE