Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vervolg 12418

5 maart 2009

Vraag nummer: 6240 (oude nummer: 12422)

De gem Gorinchem heeft mij net gebeld voor een betalingsregeling (voor deze onderhoudsverplichting). (Het geld moet nl. voor a.s. maandag binnen zijn.) Als ik ga betalen, is dit dan nog terug te draaien. Kan ik dan nog wel bezwaar maken. Ik wil nl. mijn rechtsbijstand inschakelen om dit verder af te handelen.

Antwoord:

Geachte heer,

Het gaat hier formeel om een belasting. Die moet men inderdaad vooruit betalen, als men bezwaar maakt. Nadien kan men het weer terug krijgen.

Overigens is het ook maar de vraag of u met terugwerkende kracht onderhoud zou moeten betalen. Ik denk van niet. Het ging namelijk indertijd ook om een belasting. Die was wel onterecht, maar opgelegd aan een andere persoon. Daar bent u niet zonder meer aansprakelijk voor. U bent bijvoorbeeld als u een nieuw huis koopt, ook niet aansprakelijk voor het niet betalen van OZB door de vorige eigenaar. U bent alleen aansprakelijk voor kosten vanaf het moment dat u bij de zaak betrokken bent.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder