Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verschil tussen graven

11 juli 2009

Vraag nummer: 6699 (oude nummer: 13398)

Geachte heer van der Putten, Wat is het verschil tussen een graf met uitsluitend recht en een graf zonder uitsluitend recht? Met vriendelijke groet, Luuk Buijs, beheerder begraafplaats Halfweg

Antwoord:

Geachte heer,

Het "uitsluitend recht op een graf" is de wettelijke term voor een eigen graf. Dat wil zeggen een graf waarvan de rechthebbende mag beslissen wie er wordt begraven. Dat is eigenlijk alleen van belang voor de vraag wie er als tweede of derde in een graf wordt bijbegraven.

Een graf zonder een 'uitsluitend recht' is een zogenaamd algemeen graf waarbij de houder van de begraafplaats beslist wie bij elkaar begraven wordt.

Een graf met een uitsluitend grafrecht geeft ook een recht op verlenging van het graf. Een algemeen graf kent een dergelijk recht niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder