Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verschil eeuwigdurend graf en graf voor onbepaalde tijd


20 juni 2010

Vraag nummer: 7599  (oude nummer: 15841)

u bent een vraagbaak voor burgers en waarschijnlijk ook regelmatig voor gemeenten. In heb in ieder geval in de loop der jaren via uw antwoorden een schat aan informatie vergaard rondom rechten en plichten van eigen en algemene graven en daarbij horende gedenktekens. Alsnog dank daarvoor.

Maar ik heb een vraag waarop ik het antwoord niet kan vinden, nl. is er juridisch verschil tussen eeuwigdurende graven en graven voor onbepaalde tijd?

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, er is een verschil tussen eeuwigdurende graven en graven voor onbepaalde tijd.
Eeuwigdurende graven zijn in principe voor eeuwig of altijd ('voor altoos' heet het soms ook wel in oude grafbrieven, vooral in het noorden des lands), terwijl bij graven voor onbepaalde tijd er meestal omstandigheden kunnen zijn waardoor de grafrechten eindigen, mits dat ten tijde van de uitgifte van de graven al vast is gelegd.

Maar in beide gevallen kan het zo zijn dat de grafbrief of de beheersverordening of het beheersreglement voorwaarden of situaties beschijft waarin de grafrechten kunnen vervallen of vervallen kunnen worden verklaard. Als graven voor onbepaalde tijd geen voorwaarden kennen waaronder de rechten eindigen, zijn ze feitelijk eeuwigdurend. Als eeuwigdurende graven zijn uitgegeven onder voorwaarden waaronder de rechten kunnen vervallen, zijn ze feitelijk toch voor onbepaalde tijd. Daarom is het verschil in benaming niet zo belangrijk; belangrijk zijn de voorwaarden op het moment van uitgifte.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE