Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplichting tot grafhuur van periode van 10 jaar door begraafplaats ook als daarvoor geen wettelijke noodzaak bestaat


1 maart 2012

Vraag nummer: 27646

Geachte heer Van der Putten,

Mijn vraag gaat over de mate waarin een Begraafplaats een nabestaande kan verplichten tot verlengde huur van een graf van een periode van 10 jaar ook als bij latere begraving van een echtgenote met het bijhuren van een periode van 5 (!) jaar aan de eis tot wettelijke periode van 10 jaar grafrust van de laatst begravene is voldaan.
Ter toelichting:
1. De huur van het graf van mijn vader is van mei 1997 tot mei 2017
2. Mijn moeder is begraven in januari 2012
3. De wettelijke minimumperiode van grafrust is 10 jaar
4. Het zou voor de hand liggen het graf dus nog 5 jaar extra te huren
5. De Beukenhof in Schiedam heeft volgens een deskundige als ‘eigenaardigheid’, dat zij slechts periodes van 10 jaar verhuren
6. De vraag die ik De Beukenhof ga voorleggen is of het niet mogelijk is het graf in dit geval voor een periode van 5 jaar te huren, omdat dan aan de verplichting van 10 jaar grafrust is voldaan.

Graag uw mening over deze zaak. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

J. van der Zee

Antwoord:

Geachte heer Van der Zee,

Mijns inziens kan een begraafplaatshouder de rechthebbende op een graf inderdaad verplichten om een graf voor een langere termijn te huren dan strikt nodig zou zijn om de laatst begraven persoon 10 jaar grafrust te garanderen.

Begraafplaatshouders zijn niet verplicht om verlengingen van 5 jaar aan te bieden. De wet staat verlenging van grafrechten open voor alle termijnen tussen 5 en 20 jaar. Elke begraafplaatshouder kan kiezen welke termijnen hij hanteert. Hij moet die keuze wel vastleggen in zijn beheersverordening of beheersreglement en tarieflijsten. Hij kan kiezen voor bijvoorbeeld 5, 10, 15 en 20 jaar. Maar ook voor 7, 13 en 16 jaar, al klinkt dat minder logisch. De meeste begraafplaatsen hanteren echter termijnen van 10 jaar.

Ik weet niet welke termijnen De Beukenhof hanteert. Ik heb het even proberen op te zoeken, maar helaas is de site van Yarden erg summier qua informatie. Op de site staan geen termijnen van uitgifte van graven vermeld. Ook niet van de termijn(en) van verlenging van graven. Men kan ook niet zien welke tarieven worden gehanteerd. Mijns inziens een misser in het tijdperk van internet en de alom gehoorde roep van transparantie in de kosten van een uitvaart. En ook gewoon erg onhandig.

De Beukenhof wordt beheerd door Yarden en dat betekent dat men bij eventuele klachten een beroep kan doen op de Ombudsman uitvaartwezen. Zie www.KlachteninstituutUitvaartwezen.nl.
Daar zou u uw zaak eens kunnen voorleggen, als u er met De Beukenhof niet uit komt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


-------
Naschrift 2 maart 2012

Geachte heer Van der Putten,

Gisteren heb ik een vraag aan u gesteld over de grafrechten van De Beukenhof in Schiedam. De vooronderstelling als zou deze instelling slechts perioden van 10 jaar in rekening te brengen waren gestoeld op de info van een medewerker van Monuta. Om bij de Beukenhof enigszins beslagen ten ijs te komen, heb ik vooraf uw deskundigheid ingeroepen.

Vandaag heb ik mét de kennis die ik van u had gekregen contact opgenomen met De Beukenhof en nu blijkt dat zij geen probleem maken van een periode van 5 jaar. Een prettige bijkomstigheid voor mijn broer en mij, maar tegelijk knaagt nu wel een beetje aan mij dat de gegevens die ik in de mail aan u verstuurde (slechts 10 jaar huur) niet blijken te kloppen. Daarmee werp ik op uw site een onjuist licht op het optreden van De Beukenhof en ik zou u vriendelijk willen vragen de gestelde vraag óf te anonimiseren wat betreft de naam van de Beukenhof, óf de vraag in zijn geheel van de site te halen.

Excuses voor het ongemak en nogmaals veel dank voor uw inzet.

Hartelijke groet,

J. van der Zee

----
Geachte heer,

Wij verwijderen nooit vragen op de site. Het is de bedoeling dat anderen er van kunnen leren. Maar uw opmerking plaats ik er graag bij zodat het gebleken misverstand recht wordt gezet.

Ook merk ik graag op dat het misverstand niet zou hebben behoeven te ontstaan, als De Beukenhof/Yarden zulke gegevens op haar site zou publiceren. Dan had u e.e.a. eerder kunnen zien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE