Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplichting rechthebbende van graf te worden?


14 oktober 2016

Vraag nummer: 47756

Ben ik als oudste kind verplicht de taak als rechthebbende na overlijden van mijn moeder over te nemen( vader was al eerder overleden)?

Antwoord:

Geachte heer,

Niemand heeft de plicht om na het overlijden van zijn of haar ouders als eerstgeborene de grafrechten te beheren.

Ik krijg die vraag ook wel eens met betrekking tot het regelen van de uitvaart. Het oudste kind is (ook) niet verplicht om de uitvaart te regelen. Sterker, geen enkel kind is verplicht om de uitvaart te regelen. De wetgever verplicht niemand om de uitvaart te regelen.
De wetgever laat helemaal open wie de uitvaart regelt of wie een graf of urnennis beheert.
De wetgever gaat er van uit dat de perso(o)n(en) die zich het meest betrokken voelt of voelen, zulke taken graag op zich nemen. Zonder enige formele dwang.

Als iemand het niet wil doen, moet hij het niet doen.

Als erfgenaam (mede) verantwoordelijk zijn voor kosten, is een ander aspect. Zie ook:


Als kinderen of andere nabestaanden niet de verantwoordelijkheid willen nemen voor het graf, kan deze taak in handen worden gegeven van de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE