Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplichting meebetalen onderhoudskosten graf Haarlem


20 oktober 2014

Vraag nummer: 40298

Op de algemene begraafplaats Kleverlaan in Haarlem, heeft onze familie een familiegraf voor 3 personen. Mijn ouders liggen daar inmiddels in begraven.

Mijn oudere zus bezit de grafrechten en wil mij mee laten betalen aan onderhoud van het graf.

Ben ik als nabestaande, of als mede erfgenaam of anderszins, juridisch verplicht of mede verantwoordelijk voor de kosten van het jaarlijks verplichte onderhoud wat de begraafplaats uitvoert?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U bent als nabestaande of erfgenaam niet juridisch verplicht of mede verantwoordelijk voor de betaling van de jaarlijkse onderhoudsbijdragen. Overigens gaat het niet om onderhoud dat de begraafplaats uitvoert aan het individuele graf; het zijn verplichte bijdragen in het algemeen onderhoud van het terrein.

U bent wel als erfgenaam verplicht om de kosten van het onderhoud te dragen die misschien nog open stonden toen een van uw ouders nog rechthebbende van het graf was. Concreet bedoel ik dan het volgende. Dit soort kosten is formeel een belasting en wordt vaak geheven naar de situatie per 1 januari van een jaar. Stel dat uw langstlevende ouder in april overleed; dan kan het zijn dat op zijn of haar naam bijvoorbeeld in juni een aanslag wordt opgelegd omdat hij/zij op 1 januari 2014 de rechthebbende van het graf was. Die aanslag van 2014 moet dan door de gezamenlijke erfgenamen worden betaald.
Maar als uw zuster in de zomer het graf liet overschrijven op haar naam, dan zal de aanslag van 2015 op haar naam komen, omdat zij op 1-1-2015 de rechthebbende is. En zo zal ze elk jaar een nieuwe aanslag krijgen.

De rechthebbende is als enige juridisch verantwoordelijk voor alle kosten. Maar er is in mijn ogen ook nog zoiets als een morele verantwoordelijkheid. Een graf kan alleen op naam van 1 persoon staan. Nooit op naam van meer personen of van een familie. Maar als het om het graf van ouders gaat, vind ik dat er een morele verantwoordelijkheid is voor alle kinderen om gezamenlijk aan alle kosten bij te dragen. Ik denk dat veel mensen dat wel zullen vinden.

Nu zijn er ook nog wel nuances. Belangrijk zou ik vinden: wat zouden de ouders gewenst hebben. Als de ouders zelf een graf voor 50 jaar wensten en aan hun kinderen een ruime erfenis hebben nagelaten, vind ik dat de kinderen dat zonder aarzelen moeten regelen en betalen. Als er geen ruime erfenis is en de kinderen het financieel ook niet ruim hebben, wordt het weer een ander verhaal. Dan is misschien betalen voor 20 jaar wel redelijk en voor 50 jaar niet. Zo kan elke situatie anders zijn.

Het is verstandig om met het regelen van de begrafenis en de nalatenschap ook dit soort kosten te regelen. Je regelt dan ook de kosten van een grafmonument en de kosten van het graf. Misschien was uw zuster maar waren ook andere familieleden zich niet bewust van het feit dat er ook nog de toekomstige kosten van het graf zouden zijn. Dat is jammer en onhandig, maar het lijkt mij niet onredelijk als andere erfgenamen dan nog gevraagd wordt om daar ook aan bij te dragen.

Het meest handig is het echter om al dit soort toekomstige kosten meteen bij de begraafplaatshouder af te kopen, zodat je niet meer laten bij andere familieleden aan hoeft te kloppen. Maar het is niet bij alle begraafplaatsen mogelijk om alle kosten af te kopen, voor elke gewenste termijn. Mede ook omdat er bepaalde wettelijke beperkingen zijn.
Als afkoop bij de begraafplaats niet mogelijk is, kan dat altijd wel via de Stichting Grafzorg Nederland. Die zorgt dan later voor de betalingen. Men hoeft dan niet later bij de familie om bijdragen te gaan bedelen.
Ook wanneer er geen nabestaanden zijn, of geen nabestaanden zijn die verantwoordelijkheid willen dragen voor het graf, kunnen de grafrechten in beheer worden gegeven bij Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Dat kan voor korte termijnen maar ook voor lange termijnen of zelfs eeuwigdurend. Zie over Grafzorg Nederland ook:


Overigens, voor meer informatie over een uitvaart in Haarlem, zie de site Uitvaart-Haarlem.nl

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE