Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplaatsen naar nieuw graf


3 januari 2005

Vraag nummer: 3579  (oude nummer: 5290)

Mijn moeder is in april 2004 begraven in het graf van haar vader, daar haar moeder geen gebruik wilde maken van die plek en inmiddels elders begraven is.

Nu willen wij op het gecombineerde graf van moeder en grootvader een eigen grafsteen voor mijn moeder plaatsen, wat betekent dat we het graf van haar vader van buiten wat willen aanpassen om mijn moeder's grafsteen te plaatsen en het graf helemaal naar mijn moeders zin te maken.

Mijn moeder's zussen maken nu bezwaar tegen de voorgestelde aanpasaaningen en het ziet ernaar uit dat we er niet uit gaan komen. Als kinderen van onze moeder willen we nu een nieuw graf regelen op dezelfde begraafplaats en mijn moeder's lichaam daarnaar laten overbrengen.

Kunt u mij aangeven met welke aspecten wij te maken gaan krijgen qua wetgeving, kosten, tijdsduur, te benaderen instanties etc.??

Yvonne Rxxxxxxxxx

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Voor het overbrengen van de stoffelijke resten van uw moeder naar een ander graf is verlof nodig van de burgemeester van de gemeente waar de begraafplaats ligt. U kunt het de gemeente natuurlijk vragen, maar de kans is groot dat het verlof wordt geweigerd. Verlof wordt conform landelijk beleid in de regel alleen verleend bij een opgraving binnen 2 maanden na de begrafenis, of juist pas na 10 jaar. Die termijnen zijn zodanig, dat men of nog de hele kist kan verplaatsen, of alleen maar schone botten, maar niet er tussenin. En dan nog alleen als er bijzondere redenen zijn.

Het soort discussie dat er nu tussen familieleden is over de uitvoering van het graf, is iets wat men had kunnen bedenken en moeten bespreken alvorens uw moeder daar te begraven. Ik schat in dat het geen reden is voor een burgemeester om een uitzondering te maken op het beleid. Maar de ene gemeente is soms soepeler dan de andere. Niet geschoten is altijd mis.

Zie voor alle aspecten rond ongrvaingen de vele andere vragen en antwoorden in de rubriek Begraven en de sub-rubriek Opgraven en herbegraven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE