Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlopen huurrecht = vervallen huurrecht?


31 juli 2003

Vraag nummer: 2375  (oude nummer: 2869)

Geachte heer v.d. Putten,

In Katern 2 Hfdst. 5 'Begraving' van de uitgave van Kon. Vermande én uw antwoorden op de gestelde vragen over de verlenging van 'eigen' graven nadat de termijn van de eerste 20 jaar al ruimschoots (soms jaren) verlopen is stelt u dat als de termijn van 'huur' verlopen is er (juridisch gezien) niets meer te verlengen is omdat 'dan' het grafrecht vervallen is. Wat dan zou moeten gebeuren is hetzelfde graf weer uitgeven (voor 20 jaar!) aan de rechthebbende die verlenging zou wensen.

Op blz. 49 par. 5.3.3.6. Katern 2, hfdst. 5 'Begraving' wordt de basis voor deze visie gelegd doordat u stelt: "Het grafrecht kan om verschillende redenen vervallen. De meeste voorkomende reden is dat de termijn waarvoor de het graf is uitgegeven is verlopen, terwijl het grafrecht niet tijdig door de rechthebbende (!) is verlengd of kon worden verlengd."

Mijn vraag is nu: 'Geldt' het vervallen van het grafrecht ook als de gemeente 'niets' heeft gedaan om die verlenging tot stand te brengen en dus nalatig is geweest om een jaar voor het verlopen van de termijn de rechthebbende in kennis te stellen van het verlopen van de termijn, door een brief, aanplakking e.d. zoals (dwingend) is bepaald in de Wet op de Lijkbezorging? Of is door die 'nalatigheid' het grafrecht (toch nog op de een of andere manier in stand gebleven?

Afz.: S. de Haij, beleidsmedewerker begraafplaatsen, gemeente Krimpen aan den IJssel.

Antwoord:

Geachte heer,

Ook als de gemeente als houder van de begraafplaats nalatig is geweest om verlenging van het grafrecht aan te bieden, is het grafrecht verlopen.
Maar het maakt wel verschil voor de vraag of en hoe e.e.a. achteraf 'gerepareerd' kan worden. Als de gemeente geen verlenging heeft aangeboden, kan de verlenging wel met terugwerkende kracht alsnog geregeld worden, bijvoorbeeld. Bij sommige houders van begraafplaatsen is een verlenging goedkoper dan het vestigen van nieuwe rechten, ook wanneer men een aanmerking neemt dat de nieuwe uitgifte meestal 2 keer zolang is (20 jaar) dan verlenging (10 jaar). Of blijven andere rechten in stand dan men bij nieuwe graven verleend. Soms maakt het echter ook geen enkel verschil.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE