Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verlopen grafrechten verlengen?

26 september 2008

Vraag nummer: 5700 (oude nummer: 11331)

Geachter heer Van der Putten, De graftermijn van een graf is al enkele jaren verstreken (sinds 2000). De gemeente heeft (door een flinke achterstand) de rechthebbende niet aangeschreven en de rechthebbende heeft ook niks van zich laten horen. Al die jaren heeft de gemeente het graf in stand gehouden en onderhouden. De gemeente wil de achterstand wegwerken en geeft de rechthebbende de gelegenheid om de graftermijn te verlengen met 10 jaar. Kan dit met terugwerkende kracht (met toen geldende tarieven) of mag het per 2008? Ik heb ergens gelezen dat verlopen graftermijnen niet meer verlengd kunnen worden, alleen opnieuw uitgegeven en dan voor minimaal 20 of 30 jaar. Is dit correct? Alvast bedankt voor uw hulp! Mvg, Mirella

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De gemeente kan de rechten formeel niet meer verlengen, maar moet het graf als een nieuw graf uitgeven. Als de gemeente daar een beetje mee wil smokkelen, kan ze wel een verlenging aanbieden, maar alleen per 2008 (tot 2018), tegen de tarieven van 2008.
Er is voor de gemeente geen juridische grondslag (meer) om met terugwerkende kracht een tarief te heffen. Dat laten de heffingsverordeningen ook niet toe.

Het is gewoon erg dom van de gemeente om niet tijdig een verlenging aan te bieden, zo loopt ze heel wat inkomsten mis. Maar ja, dat is eigen schuld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder