Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlengingstermijn 20 jaar?


6 november 2007

Vraag nummer: 5040  (oude nummer: 9850)

De gemeente Leerdam, zegt dat verlenging van het eigen graf waarin onze ouders begraven zijn alleen voor een termijn van 20 jaar mogelijk is.
Wij zouden liever een termijn van 10 jaar hebben.
Uit een ander antwoord van u blijkt dat er verschillende termijnen mogelijk waren.
Wat is uw advies?
Bij voorbaat hartelijk dank.
Jan Nobel
Bremlaaan 37 3862 VB Nijkerk.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik meen dat op de een of andere manier sprake is van een misverstand. Volgens mij verlengt de gemeente Leerdam bestaande graven voor een termijn van maximaal 10 jaar. Dat lees ik in haar 'Verordening begrafenisrechten' en het is ook een wettelijke beperking. Verlengingen voor een langere termijn inééns, zijn wettelijk verboden.

Ik weet niet in welk advies van mijn hand u gelezen hebt dat verschillende termijnen mogelijk zijn. Maar het is zo dat bij de uitgifte van een graf de begraafplaatshouder kan kiezen welke termijn hij wil uitgeven. Dat kan elke termijn zijn, mits met een minimum van 20 jaar. Ik ken begraafplaatsen die de keuze geven tussen 20, 30, 40 of 50 jaar. Ik ken ook begraafplaatsen die de keuze geven tussen 20 of 30 jaar of tussen 20 of 40 jaar. En begraafplaatsen die de keuze geven tussen 20, 50 en 100 jaar. Joodse begraafplaatsen geven altijd nog graven voor onbepaalde tijd in de zin van 'eeuwig' uit. Maar als een begraafplaatshouder alleen de mogelijkheid van 20 jaar in haar verordening of reglement heeft staan, kan een familie geen 40 of 60 jaar eisen. De termijnen kan een begraafplaatshouder zelf bepalen.

Maar die wisselende termijnen gelden alleen bij de uitgifte van een nieuw graf. Het verlengen van bestaande graven is door de wetgever gemaximeerd op 10 jaar. Wel kan men, in het laatste jaar van de lopende termijn, weer 10 jaar extra verlengen. Maar men kan niet vooruit bijvoorbeeld 3 x 10 jaar verlengen. Het is een bewuste keuze van de wetgever geweest om graven alleen te kunnen verlengen als er nog nabestaanden in leven zijn die die verlenging wensen. De wetgever wil voorkomen dat graven (te) ver vooruit verlengd worden, om te voorkomen dat er voor lange termijnen graven liggen, waar op den duur niemand meer naar omkijkt, die niemand meer verzorgt en waar niemand meer verantwoordelijk voor is. Met verlengingen in stapjes van 10 jaar worden dat soort risico's beperkt. Alleen bij de uitgifte van nieuwe graven mogen begraafplaatshouders zelf hun risico's bepalen door graven voor langere termijnen uit te geven.

Ik denk dat u nog maar eens met de gemeente moet overleggen. Bij mijn weten wordt in Leerdam alleen een nieuw graf voor 20 jaar uitgegeven en zijn verlengingen alleen voor 10 jaar mogelijk. Zoals trouwens bij het overgrote deel van de begraafplaatsen in Nederland gangbaar is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids; zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE